VOC-Glossarium. Verklaringen van termen, verzameld uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie

 
English | Nederlands

Samengesteld door Marc Kooijmans en Judith Schooneveld-Oosterling

Via dit project kunt u het glossarium van de termen uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën die betrekking hebben op de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) doorzoeken.

In het zoekscherm kan een term geselecteerd worden en kan door het intypen van vrije tekst gezocht worden in de omschrijving van de termen. De resultaten van een zoekvraag worden alfabetisch geordend.
Het hulpscherm biedt nadere uitleg bij het zoeken.