Online Dictionary of Dutch Women

 
English | Nederlands

ADA of SCOTLAND (born Scotland, c. 1146 – died after 1206), Countess of Holland through marriage. Daughter of Henry, Earl of Huntingdon (1114-1152), and Ada de Warenne (died c. 1178). Ada of Scotland presumably married Floris III (‘the crusader’), Count of Holland (c. 1132-1190), on 28 August 1162 in Egmond (?). The couple had 8 or 10 children, several of whom died young.

Text biography not yet available.

Reference work(s) Cordfunke, NNBW. Bibliography

  • Oorkondenboek van Holland en Zeeland tot 1299 1, A.C.F. Koch ed. (The Hague 1970) 287, 291, 352, 389, 400-401, 453, 455.   
  • E.H.P. Cordfunke, ‘Floris V en de Schotse troon’, in: W. van Anrooij et al. ed., Holland in wording. De ontstaansgeschiedenis van het graafschap Holland tot het begin van de vijftiende eeuw (Hilversum 1991) 51-64. 
  • J.P. Gumbert, ‘De Egmondse boekenlijst’, in: G.N.M. Vis ed., In het spoor van Egbert. Aartsbisschop Egbert van Trier, de bibliotheek en geschiedschrijving van het klooster Egmond (Hilversum 1997) 174-175.
  • Rijmkroniek van Holland (366-1305) door een anonieme auteur en Melis Stoke, J.W.J. Burgers ed. (The Hague 2004) 1786, 2005, 2313, 2426, 1580, 2965, 5364.

last updated: 13/01/2014