Admiraal, Anna (?-1690)

 
English | Nederlands

ADMIRAAL, Anna (geb. Amsterdam? – begr. Amsterdam 6-7-1690), toneelspeelster. Dochter van Jan Thijssen Admiraal, wieldraaier. Zij trouwde vóór 1681 met Hermanus Koning (1648-1704), toneelspeler en vertaler. Uit dit huwelijk werden ten minste 2 dochters en 2 zoons geboren, van wie 1 zoon jong overleed.

Anna Admiraal, dochter van een Amsterdamse wieldraaier, kwam in 1678 aan het toneel terecht. Rond die tijd is zij getrouwd met de uit Wijk bij Duurstede afkomstige Hermanus Koning, die zijn Amsterdamse poorterschap aan dit huwelijk dankte. Koning was jarenlang reizend acteur geweest, maar sinds 1677 verbonden aan de Amsterdamse Schouwburg. Terwijl haar man als topacteur de hoogste gages toucheerde, bleef Anna Admiraal enigszins achter met het imago van een weinig begaafd actrice en voorzien van het bescheiden speelloon van 2,10 gulden per optreden in 1680. Het echtpaar Koning-Admiraal had ook een koffieschenkerij, In het Royale Koffyhuys, in de Papenbroeksteeg (nu: Kalverstraat nr. 3).

Tussen 1680 en 1690 kreeg Anna Admiraal twee zoons en twee dochters. Haar man ging in 1684 op tournee langs de kermissen met haar broer Daniël Jansz. (1661/62-1705). Drie jaar later werden Anna, Hermanus en nog enkele andere acteurs bij de Amsterdamse Schouwburg ontslagen. In 1689 echter waren zij daar alweer terug. Volgens de Waerschouwingen (14) speelde Anna reeds lange tijd toneel, maar zat er geen enkele vooruitgang in haar spel. Een jaar na deze vernietigende woorden overleed Anna Admiraal. Haar man hertrouwde in 1694 met Joanna Medou, kasteleines van herberg De Munt.

Naslagwerken

Coffeng; Ter Laan; NNBW.

Archieven

Stadsarchief Amsterdam: DTB, Dopen 11, p. 18, d.d. 31-10-1680 [zoon Hermanus]; 67, p. 109, d.d. 5-12-1681 [dochter Isabella]; 77, p. 429, d.d. 28-2-1685 [dochter Barta]; 46, p. 28, d.d. 25-6-1690 [zoon Hermanus]. Poorterboek 5, p. 237, d.d. 19-11-1681 [Hermanus Koning].

Literatuur

  • Waerschouwingen aen de E.E. heeren regenten van de respective godshuyzen [...] wegens de tegenwoordige directie over den Schouwburg, gedaen door een regtsinnig liefhebber, in den jaren 1693 en 1694 (Rotterdam 1699) 14.

  • E.F. Kossmann, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de 17e en 18e eeuw ( Den Haag 1915) 114, 115, 157.

  • S.A.C. Dudok van Heel, ‘De affaire van “Beslikte swaantje” of de toneelverwanten van Cornelis Troost’, Jaarboek Amstelodamum 65 (1973) 85-108, aldaar 102, 103.

Auteur: Maarten Hell

laatst gewijzigd: 13/01/2014