Bleeck, Anna Maria van (?-1719)

 
English | Nederlands

BLEECK, Anna Maria van (geb. ? – begr. Amsterdam 12-12-1719), toneelspeelster. Dochter van Joannes van Bleeck? en Amarentia Godry?. Maria van Bleeck trouwde ca. 1700 in Den Haag? met Cornelis Bor (1674?-1745), toneelspeler. Uit dit huwelijk werden 3 dochters en 5 zoons geboren, van wie 5 kinderen jong overleden.

Het is onzeker of Anna Maria van Bleeck inderdaad een dochter was van Joannes van Bleeck en Amarentia Godry. Mocht dat het geval zijn, dan was zij een zuster van Elisabeth en Barbara, die beiden net als zij toneelspeelster werden. Anna Maria – meestal Maria genoemd – werd voor het seizoen 1692-1693 aangenomen bij de Amsterdamse Schouwburg en toen, in 1693, ‘een jonge speelster van goede hope’ genoemd (Waerschouwingen, 6). In 1697 vertrok zij om bij de troep van Jacob van Rijndorp te spelen en zo’n drie jaar later trouwde ze met de acteur Cornelis Bor. Omstreeks 1703 zou in Amsterdam hun zoon Jan zijn gedoopt. Zeker is dat op 15 oktober 1704 in Den Haag Petrus, zoon van Maria van Bleeck en Cornelis Bor, rooms-katholiek werd gedoopt. Getuige was Joannes van Bleeck (Maria’s vader?).

In de zomer van 1704 waren Maria van Bleeck en Cornelis Bor terug in Amsterdam, waar Maria tot haar dood bij de Schouwburg zou spelen. Haar loon per optreden varieerde tussen de 3,50 en 4,50 gulden. In de jaren 1713-1718 ontving zij tevens een jaarlijkse recognitie van 25 gulden. Wat voor of welke rollen zij speelde, is niet bekend.

In Amsterdam kregen Maria van Bleeck en Cornelis Bor nog zes kinderen: Elisabeth (1705), de tweeling Emerentiana en Maria (1710), Carolus (1711), Carolus Joseph (1715) en Isaac (1718), die allemaal rooms-katholiek gedoopt werden. Voor al deze kinderen trad Amarentia Godry op als doopgetuige, en eenmaal ook Barbara van Bleeck. Duidelijk is dus dat Maria verwant was met Van Bleeck en Godry. Welke de vijf kinderen Bor waren die in Amsterdam tussen 1704 en 1718 op het Leidse en Heiligeweg kerkhof begraven werden, laat zich niet achterhalen. Ruim een jaar na de dood van het vijfde kind stierf ook Anna Maria van Bleeck. Ze werd op 12 december 1719 in de Nieuwe Kerk begraven.

Naslagwerken

Coffeng; Worp.

Archivalia

  • Stadsarchief Amsterdam: DTB, Dopen [vijf kinderen]; Begraven 1058, 3r [Anna Maria van Bleeck], 129v [Cornelis Bor].
  • Haags Gemeentearchief: DTB, Dopen [Petrus Bor].

Literatuur

  • Waerschouwingen aen de E.E. heeren regenten van de respective godshuyzen [...] wegens de tegenwoordige directie over den Schouwburg [...] in den jaren 1693 en 1694 (Rotterdam 1699) 6 [Knuttel Pflt. 14448].
  • E.F. Kossmann, Das niederländische Faustspiel des siebzehnten Jahrhunderts (Den Haag 1910) 133.
  • E.F. Kossmann, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de 17e en 18e eeuw (Den Haag 1915) 119.

Auteur: Anna de Haas

laatst gewijzigd: 13/01/2014