Rigo, Anna Maria (1675-1718)

 
English | Nederlands

RIGO, Anna Maria (ged. Amsterdam 29-8-1675 – begr. Amsterdam 30-1-1718), toneelspeelster. Dochter van Nicolaas Rigo (gest. 1690), toneelspeler, en Adriana Eeckhout (ca. 1650-na 1722), toneelspeelster. Anna Maria Rigo trouwde op 28-3-1709 in Amsterdam met Louis Chalon (1687?-1741), kunst- en rekwisietenschilder. Uit dit huwelijk werden 3 zoons en 2 dochters geboren, van wie 1 zoon jong overleed. Uit een eerdere verhouding had Anna Maria Rigo 1 dochter.

Over de optredens van Anna Maria Rigo is niets bekend, wel dat zij naast het toneelspelen ook borduurwerk verrichtte voor de schouwburg. Rond 1697 had ze een verhouding met Nicolaas van der Duyn (1655-1698), heer Van Rijswijk, sinds 1684 getrouwd met Jacoba van Dam, vrouwe van Cabouw. Uit deze verhouding werd een dochter geboren, Susanna Maria van der Duyn (1698-1780). Ook Anna Maria’s zuster, Isabella Rigo (1684-na 1722), had twee buitenechtelijke kinderen. In 1709 trouwde Anna Maria Rigo met de twaalf jaar jongere toneelspeler Louis Chalon, die in 1715 de vaste rekwisieten- en decorschilder van de Amsterdamse schouwburg werd.

Bij haar dood liet Anna Maria haar man achter met vier kleine kinderen en een stiefdochter. Laatstgenoemde zou later trouwen met de bekende kunstschilder Cornelis Troost (1697-1750). Van de vier kinderen Chalon traden er twee in de voetsporen van hun ouders: Adriana Louisa (ca. 1713-1777), die vanaf ongeveer 1730 optrad als actrice en zangeres bij de Amsterdamse Schouwburg, en Hendrik (1715-1789), die musicus werd en/of eerste violist en orkestmeester van de Amsterdamse Schouwburg. Hij was de vader van de tekenares Christina Chalon. Anna Maria Rigo werd slechts 37 jaar oud. Zij werd vanaf de Prinsengracht, tussen Passeerders- en Looiersgracht, begraven op het Leidse Kerkhof in Amsterdam. Er werd vier gulden voor de baar betaald.

Literatuur

  • S.A.C. Dudok van Heel, ‘De affaire van “Beslikte Swaantje” of De Toneelverwanten van Cornelis Troost’, Jaarboek Amstelodamum 65 (1973) 84-109.
  • J.W. Niemeijer, Cornelis Troost 1696-1750 (Assen 1973) [Bijlage 2: ‘Troost’s verwantschap met andere kunstenaars’].
  • G. Ploos van Amstel, ‘Cornelis Troost en zijn vrouw Susanna Maria van der Duyn’, Maandblad Amstelodamum 66 (1979) 64-65.
  • S.A.C. Dudok van Heel, ‘Het buitenechtelijk kind of de blinde vlek bij de genealoog’, in: Uw Amsterdam. Uitgegeven door de afdeling Amsterdam en omgeving van de Nederlandse Genealogische Vereniging ter gelegenheid van haar 40-jarig bestaan (1988) 165-186.
  • E.M. Grabowsky, ‘J.F.M. Sterck “revisited”: een galante actrice’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 25 (2002) 132-141.
  • R. Rasch, [nog ongepubliceerd lexicon van Nederlandse musici].

Auteur: Malou Nozeman

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 413

laatst gewijzigd: 13/01/2014