Lisse, Armgert van (vóór 1403-1472)

 
English | Nederlands

LISSE, Armgert van (geb. vóór 1403 – gest. Diepenveen 15-1-1472), zuster in het klooster Diepenveen.

Armgert van Lisse kwam uit een adellijk, maar arm gezin. Toen haar nicht Katharina van Naaldwijk in 1413 haar professie deed in Diepenveen, het eerste vrouwenklooster van de Moderne Devotie (zie Salome Sticken), kwam Armgert mee met het gezelschap van de vrouwe van Heenvliet om deze plechtigheid bij te wonen. Armgerts ‘vita’ in het Diepenveense zusterboek meldt dat zij kon lezen en zingen. Haar gezondheid was echter niet goed, en daarom achtte men haar niet geschikt als koorzuster. Zij werd ingekleed als conversin, lekenzuster. Zij gedroeg zich uitermate gehoorzaam, ootmoedig en onderdanig, hoewel dat, volgens de ‘vita’, niet in haar aard lag (‘hore naturen seer contrary’). Armgert werd benoemd tot vestiaria, opzichteres over de kleding. Haar eigen kleding was echter tot op de draad versleten.

Armgert werd samen met twee zusters naar het klooster Anenburg in Kassel gestuurd, om daar de regel van de orde van Windesheim te verspreiden. Volgens de ‘vita’ was ze echter blij om ‘naar de moederschoot’ terug te keren. Samen met twee andere zusters deed Armgert vaak ’s nachts het werk voor de volgende dag; tot op hoge leeftijd was zij zeer actief. Dit niettegenstaande het feit dat zij leed aan tering en waterzucht. Als zeventigjarige werkte zij nog als kopiïste. Armgert overleed op de dag na Sint-Ponciaansdag (14 januari). Zij werd bijgezet in het graf van haar nichten Katharina en Griete van Naaldwijk en Liesbeth van Heenvliet.

Naslagwerken

NNBW.

Handschriften

  • Stads- en Athenaeumbibliotheek, Deventer, Handschriften: Suppl. 198 (101 E 26), fol. 287r-v
  • Historisch Centrum Overijssel, Zwolle: Collectie van Rhemen, inv. nr. 1, handschrift D, fol. 172b-175b.

Literatuur

  • Van den doechden der vuriger ende stichti­ger susteren van Diepen Veen (‘Handschrift D’). Eerste gedeelte - De tekst van het handschrift, D.A. Brinkerink ed. (Leiden 1904) 331-338.
  • W.J. Kühler, Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908; 2de dr. 1914).
  • Wybren Scheepsma, Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997) [bevat een uitgebreide literatuuropgave].
  • Anne Bollmann, Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio moderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literarhistorischer Perspektive (z.p. 2004).

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014