Beveren, Geertruid van (?-na 1571)

 
English | Nederlands

BEVEREN, Geertruid van (geb. Dordrecht ? – gest. Dordrecht na 1571), redde een man die vanwege zijn doopsgezinde sympathieën gezocht werd. Dochter van Nicolaas van Beveren. Geertruid van Beveren trouwde met Herman van Bacharach, wijnhandelaar. Kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend.

Het verhaal van de moed van Geertruid van Beveren wordt door de Dordrechtse stadshistoricus Matthijs Balen verteld in zijn Beschryvinge der stad Dordrecht. In 1571 was de schout van Dordrecht door sommige monniken bekritiseerd omdat hij te slap was in zijn vervolging van lieden met ketterse denkbeelden. Om een daad te stellen had hij op 28 maart een doopsgezinde man en en vrouw laten executeren, en nu was zijn oog gevallen op de wijnhandelaar Adam Voogd, wonende in het huis Groot Almaangien. Toen de schout aan de deur klopte, vluchtte Troost Klein Almaangien in: het huis van zijn buurman Herman Bacharach, die ook wijnhandelaar was. Daar verstopte hij zich in een wijnvat. Geertruid van Beveren, echtgenote van Herman van Bacharach, voorzag hem daar enkele dagen van eten en drinken. Uiteindelijk wist hij met een schip de stad uit te komen. Toen Dordrecht een jaar later voor de Opstand koos, keerde Adam Voogd terug. Zijn vrouw was inmiddels gestorven, en hij hertrouwde met Maria van Beveren, de nicht van Geertruid. De belevenissen van de twee vrouwen heeft Geertruida Bosboom-Toussaint verwerkt in haar novelle De Van Beverens.

Naslagwerken

NNBW (onder Maria van Beveren).

Literatuur

  • Matthijs Balen, Beschrijvinge der stad Dordrecht, vervattende haar begin, opkomst, toeneming en verdere stant (Dordrecht 1677; reprint Dordrecht 1966) 840-841.
  • A.L.G. Bosboom-Toussaint, De Van Beverens (1570) (z.p. 1853).

Redactie

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 143

laatst gewijzigd: 13/01/2014