Blomme, Maeyken (?-na 1611)

 
English | Nederlands

BLOMME, Maeyken (gest. na 1611), vrouw in manskleren, verstekeling op VOC-schip.

Maeyken Blomme werd in augustus 1611 ontdekt op het schip ‘Der Vere’. Als matroos verkleed was ze het schip op geslopen om met haar geliefde, de Delftse sergeant Jan van Hondthorst, mee naar Indië te gaan. Ze werd van boord gehaald en kort erna opgesloten op het ’s Gravensteen in Middelburg ‘omdat ze krankzinnig werd’. De kosten van haar onderhoud werden ingehouden op de gage van Van Hondthorst omdat haar familie niet tot betaling in staat bleek.

Literatuur

  • D. Schoute, De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-Indië (Amsterdam 1929) 33 [de auteur baseert zich op archivalia in de toenmalige Rijksarchieven te Den Haag en Middelburg, zonder te annoteren].
  • Rudolf Dekker en Lotte van de Pol, Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800 (Amsterdam 1989) 47 en 152.
  • Redactie

    Biografienummer in 1001 Vrouwen: 154

    laatst gewijzigd: 13/01/2014