Boecop, Cornelia toe (1551-na 1629)

 
English | Nederlands

BOECOP, Cornelia toe (geb. Kampen 1551 – gest. na 1629), schilderes. Dochter van Egbert toe Boecop, schepen en kerkmeester, en Mechtelt van Lichtenberg (ca. 1520-1598), schilderes. Cornelia toe Boecop trouwde (1) met Roric van Harderwijck; (2) met Gerrit Boecop van Houwenberch. Over kinderen uit deze huwelijken is niets bekend

Cornelia toe Boecop werd geboren als het vijfde van zes kinderen (één jongen en vijf meisjes) in een welgesteld gezin in Kampen. Haar moeder genoot bekendheid als schilderes, en waarschijnlijk heeft Cornelia, samen met haar zus Margaretha, het schilderen van haar moeder geleerd. In 1595 schilderde zij het portret van een man. Het afgebeelde (gedeelde) wapen is geïdentificeerd als dat van de familie Van der Vecht-van Zuilen van Nijevelt. Het portret is gesigneerd ‘Iov. Cornelia toe Boecop me faecit an. 1595’. Cornelia toe Boecop was toen 45 jaar oud. Kennelijk was zij doorgegaan met schilderen na haar huwelijk, net als haar moeder die zowel voor als tijdens haar huwelijk schilderde. Verder is van haar bewaard gebleven een ‘Portret van een vrouw’ en een ‘Kruisiging’ uit 1593. Naar aanleiding van de restauratie van laatstgenoemd schilderij is in 2006 een tentoonstelling gehouden in het Stedelijk Museum van Kampen, onder de titel ‘Het lijden verbeeld’.

Cornelia toe Boecop wordt als enige schilderende dochter van Mechtelt van Lichtenberg toe Boecop genoemd door Johan van Beverwijck in zijn Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts (1643): na Mechtelt toe Boecop te hebben geprezen als getalenteerd schilderes, vervolgt hij: ‘haar dochter Cornelia van Boecop verstond haar mede op dezelfde kunst, ende zij leefde nog, zeer oud zijnde, in het jaar 1629’. Afgezien van haar twee huwelijken is over het leven van Cornelia toe Boecop niets bekend.

Naslagwerken

Van der Aa (niet zelfst.); Elck zijn waerom; Kramm (niet zelfst.); Lexicon Noord-Nederlandse kunstenaressen; Petteys; Thieme (niet zelfst.); Wurzbach (niet zelfst.).

Literatuur

  • L. Helmus, Mechteld van Lichtenberg toe Boecop (ca. 1520-1598). Een onderzoek naar haar ‘Piëta’ (Utrecht 1989).
  • Jan Laurens Siesling, Mechteld toe Boecop en de Kamper Laatste Avondmalen: een iconografische studie (Utrecht 1989).
  • L. Helmus en P.J. Schoon, ‘De Kamper Laatste Avondmalen. Het late werk van Mechtelt toe Boecop uit het derde kwart van de zestiende eeuw’, Oud-Holland 106 (1992) 163-177.

Redactie

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 162

laatst gewijzigd: 13/01/2014