Bois, Catharina du (?-1776)

 
English | Nederlands

BOIS, Catharina du (gest. Den Haag 6-1-1776), amateurschilderes van stillevens. Zij trouwde op 15-11-1744 (kerk)/17-11-1744 (stadhuis) te Den Haag met Pieter Johannes van Cuyck de Jonge (1720-1787), schilder en auteur. Uit dit huwelijk werden 2 dochters en 1 zoon geboren.

Het is niet bekend waar, wanneer en in wat voor gezin Catharina du Bois (ook: Poirrier du Bois) werd geboren. De vroegste vermelding over haar dateert van 1 november 1744, toen zij in Den Haag in ondertrouw ging met Pieter Johannes van Cuyck, een Haagse schilder van goede komaf. Op 15 en 17 november volgden respectievelijk het kerkelijk huwelijk in de rooms-katholieke kapel van de Franse gezant in de Casuariestraat en het burgerlijk huwelijk op het stadhuis. In 1745 werd een zoon gedoopt, Petrus Christianus, die als zuigeling stierf. In 1749 volgde een dochter, Carolina Petronella. Zij zou later ook gaan schilderen. Over een in 1755 geboren tweede dochter, Francisca Maria, is verder niets bekend. In de leggers van ondertrouw wordt Catharina ‘Poirier du Bois’ genoemd en bij de doop van haar oudste dochter ‘Maria Catharina Farié du Bois’.  

Dat Catharina du Bois schilderes was, weten we dankzij Pieter Terwestens Register off Aanteekeninge […] der kunst-confrerie kamer van Pictura uit 1776. Terwesten vermeldt daarin dat ‘Catharina du Bois, schilderde in haar tijd, tot derzelver plezier, zo fraai bloemen en vruchten, dat dezelve een groter opgang en naam daarmede gemaakt zou hebben, zo dezelve daarin voortgegaan was en niet enige jaren voor haar overlijden geheel geabandonneerd had’ (Terwesten, 78). Catharina moet dus een verdienstelijk schilderes van bloemen- en vruchtenstillevens zijn geweest. Tegenwoordig is er echter geen enkel werk aan haar toe te schrijven. In het verleden werd zij wel gezien als de C. van Cuyck die in 1746 samen met Pieter van Cuyck de waterverftekeningen maakte ter illustratie van een, nooit verschenen, heruitgave van Promenade de Saint Cloud (1738) van Nicolas Fromaget (deze tekeningen, ‘dessiné par P.I. et C. van Cuyck, peintres à la Haye’, bevinden zich in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag). Waarschijnlijk gaat het hier echter om Pieters broer Karel, ook wel bekend als Carolus Cornelis van Cuyck (1724-1791). Volgens Terwesten stierf Catharina du Bois op 6 januari 1776. Zij werd bijgezet in het graf van de familie Van Cuyck in de Kloosterkerk: ‘Den 12 janu[ari] bij dag begraven Catharini Poirrier du Bois’ (gecit. naar Van der Muelen, 30).

Naslagwerken

Van der Aa [onder Cuyck]; Lexicon Noord-Nederlandse kunstenaressen; Petteys; Scheen; Thieme; Wurzbach.

Archivalia

  • Haags Gemeentearchief: Leggers van ondertrouw, inv. nr. 760, fol. 168 [ondertrouw Catharina en Pieter van Cuyck, vermelding huwelijksdata]. DTB, inv. nr. 349 (Rooms-katholieke kerk Casuariestraat), p. 60, 76, 99 [doop kinderen Catharina en Pieter]. Registers van de graven in de Kloosterkerk [Catharina du Bois, 12-1-1776]. Archief Confrerie Pictura en Tekenacademie [hierin het manuscript van P. Terwesten, Register off Aanteekeninge zo van de deekens, hoofdluijden en secretarissen der kunst-confrerie kamer van Pictura (Den Haag 1776) 78; fotokopie aanwezig bij de Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag].

Literatuur

  • J.C. van der Muelen, ‘De registers der graven in de Kloosterkerk te ’s-Gravenhage (vervolg)’, Algemeen Nederlandsch Familieblad 4 (1887) 29-36, aldaar 29-30.
  • E. de la Fontaine Verwey, Winst van een kwarteeuw. Een keuze uit de handschriften, gedrukte werken en boekbanden verworven door de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag 1962) 13, nr. 74.

Auteur: Marloes Huiskamp

laatst gewijzigd: 13/01/2014