Bolmer, Josephine Geertruida (1831-1911)

 
English | Nederlands

BOLMER, Josephine Geertruida (geb. Amsterdam 7-10-1831 – gest. Amsterdam 29-1-1911), vertaalster. Zij bleef ongehuwd.

Josephine Bolmer vertaalde Nathan de Wijze (1875) van Gotthold Lessing en De bloedbruiloft (1883) van Albert Lindner. Uit de talrijke brieven aan haar die bewaard zijn gebleven blijkt dat zij deze vertalingen op eigen initiatief en voor haar plezier maakte. Bovendien nam zij zelf de drukkosten op zich (brief van Bolmer aan Lindner, januari 1884), waaruit opgemaakt kan worden dat zij daar in ieder geval welvarend genoeg voor was. Exemplaren van de vertalingen stuurde zij aan personen van naam uit het culturele en maatschappelijke circuit, zoals de schrijfsters Truitje Bosboom Toussaint en Maria Johanna Kleine-Gartman. Eerstgenoemde was weliswaar vereerd een exemplaar toegestuurd te krijgen, maar vond het werk van Albert Linder ‘geenszins een meesterstuk de ere enen vertaling waardig’ (brief van Bosboom-Toussaint aan Bolmer, 27 december 1883). Bolmer kreeg overigens ook lovende reacties op haar vertaalwerk. Zo schreef de schrijver A.J. Kok haar naar aanleiding van De bloedbruiloft, zeer ingenomen te zijn ‘met uwe goed gelukte vertaling in zeer goede en vloeiende Hollandsche verzen’ (brief van Kok aan Bolmer, 24 december 1883).

Josephine Bolmer overleed op 79-jarige leeftijd, in haar huis op de Bloemgracht 102 in Amsterdam. In de overlijdensadvertentie werd nadrukkelijk verzocht om ‘geen rouwbeklag’. Zij werd op 1 februari 1911 op Zorgvlied (Nieuwer-Amstel) begraven.

Naslagwerken

Frederiks/Van den Branden.

Archivalia

  • Centraal Bureau voor Geneologie, Den Haag: overlijdensadvertentie 29 januari 1911.
  • Universiteitsbibliotheek Amsterdam, Handschriftencollectie: brieven aan en van Johanna Geertruida van Bolmer.

Publicaties

  • Gotthold Ephraim Lessing, Nathan de Wijze (Amsterdam 1875) [vertaling].
  • Albert Lindner, De bloedbruiloft (Amsterdam 1883) [vertaling].

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014