Carrée, Alida (na 1686-1747?)

 
English | Nederlands

CARRÉE, Alida (geb. na 1686 – gest. Alkmaar 1747?), aquarelliste, beschilderde ivoor. Dochter van Michiel Carré (1661-1727), dieren-, landschaps- en behangselschilder, en Anthonia Steen (1661-na 1696). Een huwelijk is niet bekend.

Alida Carrée was de dochter van de dieren- en landschapsschilder Michiel Carrée en Anthonia Steen. Michiel, afkomstig uit een kunstenaarsfamilie, en Anthonia waren in 1686 in Amsterdam getrouwd, waar in 1688 en 1691 twee zoons werden geboren, François en Pieter. Waar en wanneer Alida en haar derde broer, Hendrick (gest. 1726), geboren werden is niet bekend. Dat kan ook in Londen of Berlijn geweest zijn, waar hun vader een tijdlang werkzaam was.

Het ligt voor de hand dat Alida en Hendrick, die ook schilder zou worden, door hun vader werden onderwezen in de teken- en schilderkunst. Beiden worden in 1769 door Jacob Campo Weyerman genoemd in de levensbeschrijving van hun vader. Over Alida schrijft hij: ‘Onder andere kinders liet hij een oudste dochter na, genaamd Alida Carrée, die een fraaie konstschilderes was in waterverf, en konstiglijk op het ivoor schilderde, en inzonderheid op waaiers’ (Weyerman, 4b, 55).

Voorzover bekend is er geen werk van Alida Carrée bewaard gebleven en ook over haar leven is verder niets bekend. Mogelijk stierf zij in Alkmaar, waar haar vader in 1727 was overleden. Daar werd in de Grote Kerk op 13 november 1747 een ‘Hylida Carree’ begraven. In de impostboeken staat vermeld dat voor ‘Juff.w Eijlida Carree op de Nieuwe Sloot’ ‘dubb[el]t recht’ moest worden betaald, wat erop kan duiden dat ze ongehuwd was.

Naslagwerken

Kramm; Petteys; Saur [onder fam. Caree]; Thieme; Weyerman [onder Michiel Carré]; Wurzbach.

Archivalia

  • Regionaal Archief, Alkmaar: Impost op het begraven, inv. OR, inv. nr. 610 [Eijlida Carree, 11-11-1747]. DTB, inv. nr. 41, Grafboek Grote Kerk [Hijlida Carree,13-11-1747] [in hetzelfde archief ook de begrafenis van Michel Carrée, 6-10-1727]. 
  • Stadsarchief Amsterdam: DTB [otr. Alida’s ouders, 29-3-1686] [zie Obreen, 342]. DTB, Dopen 68, p. 18 [François Carrée, 1688]; 98, p. 236 [Pieter Carrée, 1691].
  • Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: Dossier Carré.

Literatuur

  • F.D.O. Obreen, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis. Verzameling van meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters, deel 6 (Rotterdam 1884-1887) 341-345.
  • A. Bredius, Künstler-Inventare: Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts,,deel 6 (Den Haag 1919) 1905.
  • L.J. Rietema, ‘Carré. Een familie van Haagse kunstenaars’, Gens Nostra 28 (1973) 106-114, aldaar 107.
  • E. Buijsen e.a., Haagse schilders in de Gouden Eeuw. Het Hoogsteder lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700 (Den Haag 1998) 293.

Auteur: Marloes Huiskamp

laatst gewijzigd: 13/01/2014