Dyerkens, Daya (?-1491)

 
English | Nederlands

DYERKENS, Daya (gest. Diepenveen 1491), zuster, onderwijzeres, priorin van het klooster Diepenveen.

Daya Dyerkens was zuster in Diepenveen, het bekende vrouwenklooster van de Moderne Devotie. In 1460 werd zij met twee andere zusters naar het klooster Hilwartshuizen gestuurd, om de zusters daar de levensstijl en regel van de Windesheimer orde te leren. Zij kreeg er de supervisie over de refter. Daya wordt in het zusterboek van Diepenveen beschreven als uiterst streng. Zij bekommerde zich alleen om de Heer en om wat haar bevolen was. Ook als onderwijzeres was ze zeer rechtlijnig. Toen Daya eens zag dat de kinderen buiten begonnen te dansen nam zij hen, aldus het zusterboek, zó streng onder handen ‘dat ze van hun leven niet meer wilden dansen’.

Rond 1466 werd Daya Dyerkens weer naar Diepenveen teruggehaald, waar zij in 1472 tot priorin werd gekozen. Zes jaar later werd zij afgezet omdat de zusters vonden dat zij te streng was. Onaangedaan bleef zij met haar devotie en gestrengheid nog 23 jaar lang het goede voorbeeld geven. Het feit dat zij om haar strengheid als priorin werd afgezet, wijst erop dat de tucht in het klooster beduidend minder was dan zestig jaar eerder, tijdens het prioraat van Salome Sticken.

Naslagwerken

NNBW.

Handschriften

  • Stads- en Athenaeumbibliotheek, Deventer, Handschriften: Suppl. 198 (101 E 26), fol. 214r, 407-413r.
  • Historisch Centrum Overijssel, Zwolle: Collectie van Rhemen, inv. nr. 1, handschrift D, fol. 175b-192a, aldaar fol. 181d-190c.

Literatuur

  • Van den doechden der vuriger ende stichti­ger susteren van Diepen Veen (‘Handschrift D’). Eerste gedeelte - De tekst van het handschrift, D.A. Brinkerink ed. (Leiden 1904) 353-366.
  • W.J. Kühler, Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908; 2de dr. 1914).
  • Wybren Scheepsma, Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997) [bevat een uitgebreide literatuuropgave].
  • Anne Bollmann, Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio moderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literarhistorischer Perspektive (z.p. 2004).

Auteur: Dimphéna Groffen

laatst gewijzigd: 13/01/2014