Diersen, Anna (1766-1831)

 
English | Nederlands

DIERSEN, Anna (ged. Amsterdam 26-1-1766 – gest. Amerongen 12-1-1831), dichteres. Dochter van Hendrik Diersen (gest. voor 1785) en Christiana Wilrath (ca. 1734-1821). Anna Diersen trouwde ca. 1784 in Amsterdam met Gerrit Moll (1755-1812), koopman. Uit dit huwelijk werden 1 zoon en 1 dochter geboren.

Anna Diersen werd op 26 januari 1766 in de Oude Kerk te Amsterdam gedoopt. In 1773 werd haar zuster Agneta geboren.

Anna Diersen publiceerde in 1782 op zestienjarige leeftijd haar eerste gedicht, dat handelde over de ‘zegepralende helden’ van de zeeslag bij de Doggersbank op 5 augustus 1781 (Vierde Engelse Oorlog). De slag bleef onbeslist, maar werd in de Republiek als overwinning gevierd en ook Anna Diersen schreef in haar voorwoord dat ze de helden wilde eren ‘uit liefde voor het vaderland’. In hetzelfde jaar publiceerde zij een gedicht ter nagedachtenis aan bevelhebber L.M. Graave van Welderen, die op het oorlogsschip De Unie in de storm van 19 oktober 1782 was omgekomen nadat hij in 1781 bij de Doggersbank zo succesvol het land had verdedigd en ‘doorslaande blijken van dapperheid en liefde des vaderlands gegeven’. Volgens Van der Aa zou Anna Diersen in deze periode ook de dood van de godgeleerde en predikant Gerard Johan Nahuys hebben bezongen, ‘maar de taal die zij heeft laten drukken, boezemt geen begeerte in naar meer’.

Omstreeks 1784 trouwde Anna Diersen met de Amsterdamse koopman Gerrit Moll. Uit dit huwelijk werden in 1785 een zoon, Gerrit, en in 1787 een dochter, Catharina Christiana, geboren. De kinderen werden net als hun vader evangelisch-luthers gedoopt. Het gezin woonde op het Rokin, ten oosten van de Cellebroerssteeg, maar aan het begin van de nieuwe eeuw verhuisde het naar Amerongen.

In 1812 overleed de man van Anna Diersens op 56-jarige leeftijd aan de gevolgen van ‘een langdurig podagra’, aldus de familieadvertentie. Haar zoon Gerrit had zich inmiddels tot een vooraanstaand sterrenkundige ontwikkeld en werd in datzelfde jaar benoemd tot hoogleraar wis- en sterrenkunde in Utrecht. Ook haar eigen naam raakte verbonden met de Utrechtse hogeschool toen zij in 1815 het gedicht ‘Bij de herstelling der Hoogeschool te Utrecht’ schreef, dat werd opgenomen in de herdenkingsbundel. Anna Moll-Diersen stierf in Amerongen op 65-jarige leeftijd.

Naslagwerken

Van der Aa; NBAC.

Archivalia

  • Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: familieadvertenties [overlijden Gerrit Moll, 16-2-1812].
  • Stadsarchief Amsterdam: DTB Dopen [Anna Diersen] Gerrit Moll, 20-1-1785; Catharina Christiana Moll, 11-1-1787].
  • Het Utrechts Archief: toegang 481 (Burgerlijke Stand Amerongen), inv. nr. 349, akte nr. 16 [overlijden Christiana Wilrath, 13-9-1821]; inv. nr. 1016, akte nr. 3 [overlijden Anna Diersen, 12-1-1831].

Publicaties

  • Uitspanningen in leedige uuren gewijd aan zegepraalende helden op de Doggersbank den 5den augustus 1781 (Amsterdam 1782).
  • Gedachten bij het ongelukkig omkomen van den dapperen doch ongelukkigen zeeheld L.M. graave van Welderen (z.p. z.j. [1782]).
  • ‘Bij de herstelling der Hoogeschool te Utrecht’, in: Annales Academiae Rheno-Trajectinae (Utrecht 1815) 79-81 [Redevoeringen en dichtstukken ter plegtige inwijding van de Hoogeschool te Utrecht op den 6 november 1815].

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014