Dircxdr., Sara (?-na 1550)

 
English | Nederlands

DIRCXDR., Sara (geb. Utrecht?  – gest. na 4-3-1550), vrouw in manskleren.

Sara Dircxdr. is het vroegste voorbeeld van een als man verklede vrouw in de door Rudolf Dekker en Lotte van de Pol aangelegde lijst van gevallen van vrouwelijke travestie. Op 4 maart 1550 werd de Utrechtse Sara Dircxdr., die zich Salomon Dircxz. noemde, in Amsterdam veroordeeld tot een half uur tepronkstelling en vier jaar verbanning omdat zij zich in manskleren te slapen had gelegd bij de mannen in het passantenhuis van het Sint Pieters Gasthuis, ‘al het welk zo niet en behoort’.

Literatuur

  • A. Hallema, ‘Rechterlijke maatstaven ten aanzien van de morele integriteit in het verleden. Verschil tussen en verscheidenheid van rechterlijke uitspraken betreffende in de 16de eeuw hier te lande gepleegde misdrijven tegen de zeden’, Verslagen en Mededeelingen van de Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht 12 (1960) 373-440, aldaar 422.
  • Rudolf Dekker en Lotte van de Pol, Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800 (Amsterdam 1989) 151.

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014