Duiren, Geertruit van (?-na 1748)

 
English | Nederlands

DUIREN, Geertruit van (gest. na 28-3-1748), vrouw in manskleren.

Op 28 maart 1748 werd een zekere Geertruit van Duiren in Groningen veroordeeld tot een jaar in het Provinciale Tuchthuis ‘om aldaar met haar handenarbeid de kost te verdienen’. Haar vergrijp was vooral dat zij rondliep in mannenkleren. Bovendien had zij verkleed als man dienst genomen of proberen te nemen in het Staatse leger. Blijkens het vonnis was zij ‘op de 23 maart jongst’ als fuselier aangenomen bij het regiment artillerie van generaal Sebastiaan van Glabbeek in de compagnie van kapitein Petersen, dus nog geen week voor het vonnis. ‘Daags daarna’ had zij zich als soldaat aangemeld bij de compagnie van luitenant-generaal Berend baron van Lewe van Aduard (1730-1791). Het lijkt erop dat ze toen meteen door de mand gevallen is en het is dan ook de vraag of zij ooit in het leger gediend heeft. Zij zal in ieder geval haar jaar in het Groningse tuchthuis wel uitgezeten hebben.

Archivalia

Groninger Archieven: Gedeputeerde Staten van Stad en Lande, toegangsnr. 1, inv. nr. 183 (Resoluties), d.d. 23-3-1748; inv. nr. 1351 (Criminele Sententies), d.d. 28-3-1748.

Literatuur

  • Groningsche Volksalmanak (1899) 62 [tekst van het vonnis].
  • Rudolf Dekker en Lotte van de Pol, Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800 (Amsterdam 1989) 159.
  • www.dutchregiments.org [voor Van Glabbeek en Van Lewe].

Redactie

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 497

laatst gewijzigd: 13/01/2014