Duveke (1488?-1517)

 
English | Nederlands

DUVEKE, ook bekend als Duifje Nicolaas en – in Latijnse kronieken – Columba (geb. ca. 1488 – gest. Kopenhagen 21-9-1517), minnares van de Deense kroonprins, later koning Christiaan II (1481-1559); stierf onder verdachte omstandigheden. Dochter van Nicolaas (?) (gest. voor 1507) en Sybrich Willemsdr. (gest. ca. 1532), herbergierster. Duveke bleef ongehuwd.

In 1507 werd Duveke, dochter van een Amsterdamse herbergierster in Bergen (Noorwegen), minnares van de Deense kroonprins Christiaan. Toen hij na de dood van zijn vader in 1513 de troon besteeg als koning Christiaan II, nam hij Duveke en haar moeder Sybrich mee naar Denemarken. Zij werden ondergebracht op het koninklijke landgoed Hvidøre bij Klampenborg, ten noorden van Kopenhagen.

De verhouding tussen Christiaan en Duveke had tot dan toe weinig problemen opgeleverd, maar in Kopenhagen werd haar aanwezigheid als aanstootgevend en storend ervaren. Toen al bestond er onder de Deense adel en geestelijkheid, de traditionele bestuurselite, argwaan jegens Duveke en Sybrich vanwege de invloed die vooral de moeder op de koning zou uitoefenen. Nadat Christiaan in juli 1514 om dynastieke redenen in het huwelijk was getreden met de jonge Isabella van Habsburg, zuster van de latere keizer Karel V en kleindochter van keizer Maximiliaan, tekende ook zijn nieuwe schoonfamilie bezwaar aan. Christiaan weigerde echter Duveke op te geven. Hij liet haar en Sybrich zelfs naar Kopenhagen overbrengen, waar hij een groot huis voor hen kocht op de hoek van Amagertorv en Hejliggejststræde.

Op 21 september 1517 stierf Duveke na een kort ziekbed. Over de omstandigheden van Duvekes dood hebben vele geschiedschrijvers uiteenlopende mededelingen gedaan. Een terugkerend element in de verhalen is dat zij vergiftigde kersen zou hebben gegeten. De ware oorzaak van haar plotselinge overlijden is nooit achterhaald. Duveke werd begraven in de kerk van het Karmelietenklooster te Helsingør. Het verhaal van Duveke en Sybrich is verwerkt in tal van historische romans en toneelstukken.

Zie voor naslagwerken en literatuur het lemma over Sybrich Willemsdr.

Auteur: Umar Sayyed

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 76

laatst gewijzigd: 13/01/2014