Berg, Elisabeth van den (ca. 1552-1619)

 
English | Nederlands

BERG, Elisabeth van den, vooral bekend als Lysken Becx (geb. Helmond? ca. 1552 – gest. Helmond? 1619), herbergierster. Dochter van Joost Jansz. van den Berg (gest. Helmond 1572), stadssecretaris, later (vanaf 1556) schout, en Maria (ook wel Margriet). Elisabeth van den Berg trouwde met Jan Becx (gest. voor 23-2-1598), herbergier. Uit dit huwelijk werden ten minste 2 dochters en 3 zoons geboren.

Elisabeth van den Berg was een van de twee dochters van Joost van den Berg, die in Leuven had gestudeerd, in 1547 stadssecretaris van Helmond was geworden en vanaf 1556 tot aan zijn dood in 1572 schout was. Via haar huwelijk met Jan Becx werd Elisabeth van den Berg waardin van de voorname herberg ‘De Wilde Man’ op de markt van Helmond, waar belangrijke lieden zoals de magistraat van Helmond veel vergaderden. Na de dood van haar man zette zij de zaak voort, zoals blijkt uit de betalingen die aan haar werden verricht. In 1603 waren kapiteins van het garnizoen bij weduwe Becx in de herberg gelogeerd. Zij ving op dat zij uit onvrede over de betaling van plan waren een aanslag te plegen op Eindhoven. In haast schreef zij een briefje aan de stadhouder van Kempenland om hem te waarschuwen. Zo kon de aanslag voorkomen worden.

Lysken Becx stierf in 1619.

Naslagwerken

Jacques M. Heeren, Biographisch woordenboek van Helmond (1920); NNBW.

Literatuur

  • L. Houben, Geschiedenis van Eindhoven, de stad van Kempenland, 1 (Turnhout 1890) 271-272 [brief van Lysken Becx, juli 1603].
  • Ferd. Franssen e.a. red., Bossche bijdragen (St. Michiel-Gestel 1920) 118 [notariële akte van 23-2-1598 waarin Lysken Becx wordt genoemd als weduwe die de herberg In den Wildeman drijft].
  • J.A.J. Becx, Het geslacht Becx. Vijf eeuwen in de Meierij, 1475-1975 (Hilvarenbeek 1980) 23-24 [gegevens over vader Van den Berg].

Redactie

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 163

laatst gewijzigd: 13/01/2014