Erp, Henrica van (voor 1503 -1548)

 
English | Nederlands

ERP, Henrica van (geb. Erp voor 1503 – gest. De Bilt, Utrecht 26-12-1548), abdis, schrijfster van kloosterkroniek. Dochter van Johan van Erp, ridder, en Hildegunda Heim of Heins. Henrica van Erp bleef ongehuwd.

Het eerste levensteken van Henrica van Erp dateert van 15 september 1503, toen haar verkiezing tot abdis van het benedictijnse Vrouwenklooster van Oostbroek (gelegen in De Bilt, waar nu het KNMI is gevestigd) in een akte werd bevestigd. Ruim 45 jaar zou zij leiding geven aan dit klooster, waarin zij waarschijnlijk al als kind door haar ouders was geplaatst. In het klooster woonden in die tijd tussen de vijftien en twintig nonnen. Henrica van Erp droeg verantwoordelijkheid voor het bestuur van het complex en hield toezicht op handhaving van het goederenbezit. Vooral over de exploitatie van veengronden tussen De Bilt en Soest zijn veel processtukken en rekeningen bewaard (Van Pol, 45).

Henrica van Erp is vooral bekend vanwege de kroniek die zij schreef van het klooster waarvan zij abdis was. De kroniek (58 pagina’s) begint bij het stichtingsjaar van het Vrouwenklooster: ‘anno 1139, toen werd het vrouwenklooster getimmerd, en werden de juffrouwen hier in het klooster gezet’, zo luidt haar – hier herspelde – openingszin. Ze verhaalt van de restauratie van de kloostertoren in 1518 en onderhoud aan de gebouwen, van de inkledingen van nieuwe en de dood van oude kloosterlingen, en van de natuurrampen en oorlogen die het klooster in haar jaren meemaakte. Vooral aan de plundertochten van de Gelderse veldoverste Maarten van Rossum besteedt ze ruim aandacht. Ook beschrijft ze het bezoek van keizer karel V aan Utrecht.

Volgens de Utrechtse historicus Van Buchell stierf Henrica van Erp op 26 december 1548 (Van Tongerloo, 54).

Naslagwerken

NNBW.

Publicatie

‘Henricae ab Erp abbatissae coenobii vulgo Vrouwenclooster dicti in suburbanis Trajectensibus annales vernaculi’, in: Veteris aevi analecta, A. Mattthaeus ed., deel 1 (Den Haag 1698) 130-187 [uitgave van de kroniek met Latijnse inleiding en annotatie].

Literatuur

  • Louise van Tongerloo, ‘Vrouwenklooster: ontvangen glazen en verleende memories’, Maandblad Oud-Utrecht 57 (1984) 37-46, 53-56.
  • A.J.M. van Pol, ‘Henrica van Erp (ca 1480-1548) abdis en schrijfster’, Utrechtse Biografieën 3 (Utrecht 1996) 45-49 [met literatuur en archivalia].
  • De kroniek vna Henrica van Erp, abdis van Vrouwenklooster, Anne Doedens en Henk Looijesteijn ed. (Hilversum 2010).

Redactie

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 95

laatst gewijzigd: 13/01/2014