Feicken, Hille (?-1534)

 
English | Nederlands

FEICKEN, Hille (geb. Wirdum, Friesland ? – gest. Münster, Duitsland 27-6-1534), doperse vrouw, probeerde de rol van Judith te spelen bij het beleg van Münster. Dochter van Feicke, loonarbeider. Zij was getrouwd met Psalmus (ca. 1504-?). Kinderen uit dit huwelijk zijn niet bekend.

Hille Feicken was een aanhangster van de wederdopers die in 1534 een heldinnendaad naar oud-testamentisch voorbeeld wilde verrichten toen de stad Münster, in handen van de wederdopers, door bisschoppelijke troepen werd belegerd. Geïnspireerd door het verhaal van Judith, die bevelhebber Holophernes had weten te verleiden om hem vervolgens te doden, verliet zij in de vroege ochtend van 16 juni de stad om bisschop Franz von Waldeck, aanvoerder van de belegeraars te ontmoeten. Zij had het plan om hem te verleiden en dan te vermoorden. Het plan mislukte en zij werd door de belegeraars gevangen, verhoord en gedood.

Dankzij het verhoor zijn enkele details van het leven van Hille Feicken bekend. Bij haar eerste verhoor, van 24 juni 1534, verklaarde ze uit Wirdum te komen, een plaatsje tussen Leeuwarden en Sneek. Ze was de dochter van Feicke, die ‘vrome lieden diende om dagelijks loon’, en ze was getrouwd met iemand die zij Psalmus van Utrecht noemde. Met haar man woonde ze in bij haar vader, die een huis had in Sneek, waar zij veel kaas en boter hadden. Haar man was eerst naar Münster gereisd, en had haar toen een brief gestuurd dat ze ook moest komen. Op de vraag wat ze in Münster had gedaan, antwoordde ze dat ze aan de versterking van de muur had gewerkt, zoals alle vrouwen en maagden. Bij haar tweede verhoor, op 27 juni, verklaarde ze dat ze al haar geld en goed in Sneek aan de armen had gegeven toen ze vertrok, en zich in Münster had laten herdopen. Het plan om Von Waldeck te verleiden, had zij helemaal alleen bedacht. Waarschijnlijk nog diezelfde dag werd zij ter dood gebracht.

Naslagwerken

Mennonite encyclopedia [onder Hille].

Literatuur en bronnenuitgaven

  • Joseph Niesert, Münsterische Urkundensammlung 1 (Coesveld 1826) 40-46.
  • Marion Kobelt-Groch, Aufsässige Töchter Gottes. Frauen im Bauernkrieg und in den Täuferbewegungen (Frankfurt/New York 1993) 64-132 [over Hille Feicken in de rol van Judith].
  • Marion Kobelt-Groch, ‘Hille Feicken van Sneek’, in: C. Arnold Snyder en Linda A. Huebert Hecht red., Profiles of anabaptist women. Sixteenth-century reforming pioneers (Waterloo, Ontario 1996) 288-297.
  • Luc Panhuysen, De beloofde stad. Opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers (Amsterdam/Antwerpen 2000) 213-215.

Redactie

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 82

laatst gewijzigd: 09/02/2016