Brugge, Geertruid ter (?-na 1706)

 
English | Nederlands

BRUGGE, Geertruid ter, ook bekend als La Dragonne (gest. na 1706), vrouw in manskleren, soldaat. Zij was ongetrouwd, en kreeg 1 kind.

Nagenoeg niets is er bekend over Geertruid ter Brugge. In de eerste jaren van de Spaanse Successieoorlog moet zij enige tijd als soldaat (dragonder) gediend hebben. Daarna is ze, weer in haar gedaante van vrouw, in Den Haag gaan wonen, waar ze in 1706 een kind liet dopen. De vader bleef ongenoemd. Het feit dat de moeder zich in het doopboek als ‘La Dragonne’ liet inschrijven, doet vermoeden dat ze onder die naam een bekende persoonlijkheid was. Tegenover al deze zeer vage gegevens staat dat zij de enige vrouwelijke soldaat uit de zeventiende en achttiende eeuw is, van wie een afbeelding bestaat.

Archivalia

Haags Gemeentearchief: DTB nr. 355, p. 322, d.d. 27-4-1706.

Literatuur

  • A.J. Servaas van Rooijen, ‘Vrouwen als soldaten’, De Navorscher 21 (1888) 12.
  • H.C.H. Moquette, De vrouw, 2 (Amsterdam 1915) 117-118.
  • Rudolf Dekker en Lotte van de Pol, Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800 (Amsterdam 1989) 122 en 157.

Illustratie

Portret, door onbekende kunstenaar, ongedateerd (Coll. Atlas van Stolk, Rotterdam). Uit: Dekker en Van de Pol, Vrouwen in mannenkleren.

Redactie

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 349

laatst gewijzigd: 13/01/2014