Monnickes, Geertruid (?-1452)

 
English | Nederlands

MONNICKES, Geertruid (geb. Westfalen – gest. Diepenveen 16-2-1452), cantrix in het klooster Diepenveen.

Geertruid Monnickes was een van de twaalf eerste zusters van Diepenveen, het oudste vrouwenklooster van de Moderne Devotie (zie Salome Sticken): op 21 januari 1408 legde zij haar gelofte af. Korte tijd later werd zij benoemd tot cantrix, omdat zij – volgens haar ‘vita’ in het Diepenveense zusterboek – zo’n mooie stem bezat, dat men daar zelfs in Rome weet van had. Daarnaast had ze de functie van vestiaria: opzichteres over de kleding. De ootmoedige Geertruid werd geplaagd door ziekten, maar bleef desondanks trouw haar plichten vervullen.

Naslagwerken

NNBW.

Handschriften

Historisch Centrum Overijssel, Zwolle: Collectie van Rhemen, inv. nr. 1, handschrift D, fol. 127b-127d.

Literatuur

  • Van den doechden der vuriger ende stichti­ger susteren van Diepen Veen (‘Handschrift D’). Eerste gedeelte - De tekst van het handschrift, D.A. Brinkerink ed. (Leiden 1904) 244-246.
  • W.J. Kühler, Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908; 2de dr. 1914) 68, 298.
  • Wybren Scheepsma, Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997) [bevat een uitgebreide literatuuropgave] 52.
  • Anne Bollmann, Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio moderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literarhistorischer Perspektive (z.p. 2004).

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014