Ahaus, Griete van (1383-1458)

 
English | Nederlands

AHAUS, Griete van (geb. ca. 1383 – gest. Diepenveen 1-10-1458), abdis van het klooster Freckenhorst, zuster en subpriorin van het klooster Diepenveen.

Griete van Ahaus was afkomstig uit een voorname familie. Op driejarige leeftijd werd zij opgenomen in het benedictinessenklooster Vreden in Westfalen, waar zij werd opgevoed door haar tante Jutte. Daarna werd Griete benoemd tot abdis in het klooster Freckenhorst bij Münster, waar zij grote staat voerde. Op zoek naar verdieping van haar geestelijk leven verruilde zij in 1423 Freckenhorst voor Diepenveen, het vrouwenklooster van de Moderne Devotie (zie Salome Sticken). Hier viel Griete op door haar ootmoed, kalmte en barmhartigheid. Rond 1437 volgde zij Katharina van Naaldwijk op als subpriorin. Griete van Ahaus overleed als 75-jarige op Sint-Remigiusdag (1 oktober) 1458.

Naslagwerken

NNBW.

Handschriften

  • Stads- en Athenaeumbibliotheek, Deventer, Handschriften: Suppl. 198 (101 E 26), fol. 215r, 319v-322r.
  • Historisch Centrum Overijssel, Zwolle: Collectie van Rhemen, inv. nr. 1, handschrift D, fol. 146a-146d.

Literatuur

  • Van den doechden der vuriger ende stichti­ger susteren van Diepen Veen (‘Handschrift D’). Eerste gedeelte - De tekst van het handschrift, D.A. Brinkerink ed. (Leiden 1904) 282-283.
  • W.J. Kühler, Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908; 2de dr. 1914).
  • W. Kohl, Das Bistum Münster 3: Das freiweltliche Damenstift Freckenhorst (Berlijn 1975) 318-320.
  • Wybren Scheepsma, Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997) [bevat een uitgebreide literatuuropgave].

Redactie

laatst gewijzigd: 09/11/2019