Daegens, Griete (?-1452 )

 
English | Nederlands

DAEGENS, Griete (geb. Zwolle ? – gest. Diepenveen 12-4-1452 ), zuster, subpriorin en priorin van o.a. het klooster Diepenveen.

Griete Daegens was een van de eerste zusters die in 1408 werden ingesloten in Diepenveen, het eerste vrouwenklooster van de Moderne Devotie. Volgens haar ‘vita’ in het zusterboek was zij al als jong meisje in het Meester-Geertshuis in Deventer gekomen. Ze bleef zich echter aangetrokken voelen tot het wereldse leven, en ging terug naar haar ouderlijk huis. Daar kon ze haar geluk ook niet meer vinden. Een terugkeer naar het Meester-Geertshuis was niet meer mogelijk.

Griete sloot zich aan bij de vrouwen die hielpen bij de bouw van het nieuwe klooster in Diepenveen. Zij werd al spoedig gekozen tot subpriorin; deze functie vervulde zij twee jaar. Daarna werd ze gekozen tot priorin van het klooster Barbarendaal in Tienen, welke functie zij tien jaar vervulde. Na haar terugkomst in Diepenveen was zij weer gewoon kloosterzuster, maar zij werd opnieuw tot priorin verkozen, nu in het klooster Bethanië bij Arnhem. Haar pogingen om het klooster te hervormen volgens de regel van Windesheim liepen echter stuk. Griete Daegens keerde terug naar Diepenveen, om direct opnieuw te worden uitgezonden, ditmaal naar het klooster Klaarwater bij Hattem. Ook hier kon zij geen succes boeken. Zij werd in Hattem opgevolgd door haar medezuster Hille Sonderlants. Griete Daegens overleed op hoge leeftijd in Diepenveen, op de dag na het feest van de heilige paus Leo (11 april), 1452.

Naslagwerken

Carasso-Kok; NNBW.

Handschriften

  • Stads- en Athenaeumbibliotheek, Deventer, Handschriften: Suppl. 198 (101 E 26), fol. 49r-54r.
  • Historisch Centrum Overijssel, Zwolle: Collectie van Rhemen, inv. nr. 1, handschrift D, fol. 127d-130b.

Literatuur

  • Van den doechden der vuriger ende stichti­ger susteren van Diepen Veen (‘Handschrift D’). Eerste gedeelte - De tekst van het handschrift, D.A. Brinkerink ed. (Leiden 1904) 246-250.
  • W.J. Kühler, Johannes Brinckerinck en zijn klooster te Diepenveen (Rotterdam 1908; 2de dr. 1914).
  • Wybren Scheepsma, Deemoed en devotie. De koorvrouwen van Windesheim en hun geschriften (Amsterdam 1997) [bevat een uitgebreide literatuuropgave].
  • Anne Bollmann, Frauenleben und Frauenliteratur in der Devotio moderna. Volkssprachige Schwesternbücher in literarhistorischer Perspektive (z.p. 2004).

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014