Hecken, Magdalena van den (?-?)

 
English | Nederlands

HECKEN, Magdalena van den (geb. Antwerpen? – werkzaam Amsterdam, ca. 1635?), stillevenschilderes. Dochter van Samuel van den Hecken (1595?-1637), schilder van stillevens en landschappen.

Over het leven van Magdalena van den Hecken is nauwelijks iets bekend. Mogelijk werd zij geboren in Antwerpen, waar haar vader Samuel van den Hecken in 1617 als meesterschilder toetrad tot het Lucasgilde. In 1629 is Samuel traceerbaar in Leiden, terwijl hij, zijn zoon Abraham (ca. 1615-vóór of in 1669) en zijn dochter Magdalena in 1635 in Amsterdam woonden. Op 20 september van dat jaar worden Samuel en Magdalena van den Hecken genoemd in een notariële akte waarin een bontwerker eist dat zij alle laster terugnemen die zij over de vrouw van de bontwerker hebben verspreid.

Enkele gesigneerde stillevens met bloemen en insekten tonen aan dat Magdalena van den Hecken actief was als schilderes. Het is aannemelijk dat zij, net als haar eveneens schilderende broer Abraham, les kreeg van haar vader. Volgens Gemar-Koeltsch duiden de nadruk op details en de onhandige perspectivische verkortingen in het werk van Magdalena van den Hecken erop dat zij een gelegenheidskunstenares was (Gemar-Koeltzsch 1995, 413).

Naslagwerken

Lexicon Noord-Nederlandse kunstenaressen; Willigen/Meijer.

Archivalia

Stadsarchief Amsterdam: protocollen notaris J. de Vos [conflict tussen een bontwerker en zijn vrouw enerzijds en Samuel van der Hecken en zijn dochter anderzijds; zie Bredius 1921, 100].

Werken

Werken van Magdalena van der Hecken bevinden zich in het Fitzwilliam Museum, Cambridge, en in de hedendaagse kunsthandel. Zie ook Willigen/Meijer 2003 en Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag, Collectie Beelddocumentatie.

Literatuur

  • A. Bredius, Künstler-Inventare. Urkunden zur Geschichte der holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts. Deel 7: Nachträge (’s-Gravenhage 1921) 100.
  • E. Gemar-Koeltzsch, Holländische Stillebenmaler im 17. Jahrhundert deel 2 (Lingen 1995) 412-413.

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014