Hooghmeester, Geesje (ca. 1664-na 1694)

 
English | Nederlands

HOOGHMEESTER, Geesje (geb. Coevorden? ca. 1664 - gest. na 1694), vrouw in manskleren. Zij trouwde met Jacob Sammers (gest. voor 1695), legerkapitein. Uit dit huwelijk werden ten minste 3 kinderen geboren.

Op 31 december 1694 gaven de burgemeesters van Haarlem toestemming om de dertigjarige Geesje Hooghmeester, weduwe van Jacob Sammers, op te sluiten in het plaatselijke werkhuis. Geesje had zich enige tijd na de dood van haar echtgenoot in manskleren naar Holland begeven, met achterlating van haar drie kinderen – leeftijd onbekend – die in Coevorden in het weeshuis werden opgenomen. Kennelijk kwam men er daar achter dat zij zich in Haarlem bevond, want het verzoek tot opsluiting kwam van de magistraat en de kerkenraad aldaar, alsook van haar ouders. De Haarlemse burgemeesters, die constateerden dat Geesje zich ‘enige tijd in mans klederen hadde onthouden [: opgehouden], zonder dat [zij] beschuldigd wierd andere misdaad begaan te hebben’, decreteerden dat zij zou moeten ‘arbeiden’ in het Werkhuis zo lang als zij wenselijk achtten. Het is onbekend hoe lang haar verblijf daar geduurd heeft en wat er van haar geworden is na een eventuele vrijlating.

Archivalia

GA Haarlem (Noord-Hollands Archief): Burgemeestersresoluties, Rood 240, 42rv, d.d. 31-12-1694.

Literatuur

Rudolf Dekker en Lotte van de Pol, Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800 (Amsterdam 1989) 156.

Anna de Haas

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 391

laatst gewijzigd: 13/01/2014