Petit, Isabella (1664-na 1697)

 
English | Nederlands

PETIT, Isabella (ged. Amsterdam 17-4-1664 – gest. na 5-1697), zangeres en toneelspeelster. Dochter van Jean Baptiste Petit (gest. 1680) en Beatrix Rocataliata (gest. 1687). Isabella Petit trouwde op 10-7-1694 bij Hamburg met Andries Hofmeijer, hovenier. Uit dit huwelijk werden 2 kinderen geboren. In 1707 liep het uit op een scheiding.

Het is onbekend of de ouders van Isabella Petit uit de toneelwereld kwamen. Toch is een band met het theater aannemelijk, aangezien het gezin alle kenmerken vertoont van een toneelfamilie. Behalve Isabella gingen namelijk ook twee van haar zusters, Maria en Catharina, en haar broer Jan (1653-voor juli 1725) aan het toneel. Haar jongste zuster, Ester (1667-1686?), overleed waarschijnlijk al op haar negentiende.

Op 10 juli 1694 trouwde Isabella Petit in Hamburg met Andries Hofmeijer. Mogelijk verbleef zij in Hamburg met een reizende toneeltroep. Volgens Hofmeijer trouwden ze ‘omtrent Hamburg’ (wellicht in Altona?). Op 31 mei 1697 hield het paar in Amsterdam een zoon, Julianus, ten doop. Getuigen waren haar zuster Catharina Petit en zwager Hermanus Benjamin. Omstreeks 1700 verliet Isabella Petit haar man en twee kinderen (waar en wanneer het tweede kind werd geboren, is niet bekend). Bij de scheidingsprocedure die Hofmeijer in maart 1706 in gang zette omdat hij wilde hertrouwen, kwam Isabella Petit niet opdagen. Waar zij verbleef wist ook haar ex-echtgenoot niet. De scheiding vond ergens na 17 juni 1707 haar officiële beslag.

Over de loopbaan van Isabella Petit is nauwelijks meer bekend dan over haar leven. In mei 1687 werd zij samen met haar zusters en hun echtgenoten plus enkele andere acteurs en actrices van de Amsterdamse Schouwburg op staande voet ontslagen. Mogelijk had dit te maken met wanbeheer bij de schouwburg en mogelijk zijn ze in de zomer van dat jaar weer aangenomen. Het enige optreden dat van Isabella Petit bekend is, vond plaats op 8 juni 1688. Toen zong zij in de Amsterdamse Schouwburg de partij van Roosje bij de première van het zangspel De vrijage van Kloris en Roosje. Ook in de drie vervolgvoorstellingen zal zij die rol gezongen hebben. Wellicht heeft zij vooral een loopbaan als zangeres gehad.

Archivalia

Stadsarchief Amsterdam: DTB. Toegang 5061 (rechterlijke archief), inv. nr. 1776 (Register van indagingen, 1701-1707), d.d. 20-5-1707 [scheiding] [met dank aan Herco de Boer].

Literatuur

  • J.F.M. Sterck, ‘Uit het Amsterdamsche tooneelleven op het einde der XVIIe eeuw’, Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1912/13) 97-148, aldaar 134-135.
  • Rudolf Rasch, Muziek in de Republiek, hfdst. 10: www.let.uu.nl/~Rudolf.Rasch/personal/dmh10.htm [de première van Kloris en Roosje] [oktober 2007].

Auteur: Anna de Haas

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 390

laatst gewijzigd: 13/01/2014