Rigo, Isabella (1684-na 1722)

 
English | Nederlands

RIGO, Isabella (ged. Amsterdam 29-8-1684 – gest. na 1722), toneelspeelster. Dochter van Nicolaas Rigo (gest. 1690), toneelspeler, en Adriana Eeckhout (1650?-na 1722), toneelspeelster. Isabella Rigo bleef ongehuwd. Zij kreeg twee buitenechtelijke kinderen: 1 zoon en 1 dochter.

Isabella Rigo werd op 29 augustus 1684 gedoopt in de rooms-katholieke kerk De Krijtberg in Amsterdam. Haar grootvader, de schouwburgmusicus Rochus Eeckhout, was daarbij getuige. Isabella stamde uit een familie van acteurs en musici. Haar ouders waren aan de Amsterdamse Schouwburg verbonden. Ook haar zuster Anna Maria was aan het toneel.

Tussen 1702 en 1718 komt Isabella Rigo geregeld voor in de boekhouding van de Amsterdamse Schouwburg. Zo kreeg ze op 28 december 1702, achttien jaar oud, twintig gulden betaald voor vier maal dansen. Haar speelloon, twee gulden, werd in 1708 verhoogd tot drie gulden. De laatste datum waarop ze vermeld staat in het ‘Uitgifte boek’ van de Amsterdamse Schouwburg  is 21 april 1718. Ze ontving toen zes gulden voor een optreden.

Isabella’s carrière was niet van schandalen ontbloot. Uit een verhouding met een onbekende man had zij een zoon, die op 29 augustus 1706 als Adrianus Rigo in de rooms-katholieke kerk Het Boompje in Amsterdam werd gedoopt. Haar moeder Adriana Eeckhout was daarbij aanwezig. Later had Isabella een verhouding met Jan Hendrik Jordaan (ca. 1683-1749), ‘een acteur met een bedenkelijke levenswandel vol buitenechtelijke affaires en huiselijk geweld’ (Grabowsky, 35). Zij kregen in 1713 een buitenechtelijke dochter, Johanna Jordaan (1713-?), maar zij is niet de Johanna Jordaan die later toneelspeelster werd. Isabella en Jan Hendrik werden in dat jaar beiden door de schouwburg ontslagen. Isabella zou in 1715 naar het toneel terugkeren.

Even leek het erop dat Isabella Rigo zich zou gaan binden. Op 20 oktober 1718 ging ze in Amsterdam in ondertrouw met de bekende toneelspeler en -schrijver Johannes van Hoven (1681-1750). Zij maakte zichzelf negen jaar jonger en de bruidegom deed er zelfs veertien jaar van af (hij was 37 jaar en niet 23 zoals in de akte staat vermeld). Het huwelijk ging echter niet door. Onder de afkondiging van de geboden staat geschreven ‘niet geholpen’ en de akte is doorgestreept. Hoe Het huuwelyk door weddenschap, een klucht van Jan van Hoven die een half jaar vóór het voorgenomen huwelijk verscheen, daarin een rol kan hebben gespeeld, zoals Dudok van Heel veronderstelt, is allerminst duidelijk. In die klucht verliest een oude man zijn wilde haren en zijn dochter aan een vrijer die hij heeft afgewezen. Opmerkelijk is wel, dat de dochter van de hoofdpersoon de naam Izabel draagt.

Naslagwerk

Coffeng.

Archivalia

Theaterinstituut Nederland, Amsterdam: Slingelandt-handschrift, Acteurs en actrices die anno 1638 in dienst van den Schouwburg zijn geweest en vervolgens zijn aangenomen. Gevoegd achter Jan de Marre, Het Eeuwgetijde van den Amsteldamschen Schouwburg (Amsterdam 1738).

Literatuur

  • S.A.C. Dudok van Heel, ‘De affaire van “Beslikte Swaantje” of De Toneelverwanten van Cornelis Troost’, Jaarboek Amstelodamum 65 (1973) 84-109, aldaar 86-88.

  • G. Ploos van Amstel, ‘Cornelis Troost en zijn vrouw Susanna Maria van der Duyn’, Maandblad Amstelodamum 66 (1979) 64-65.
  • E.M. Grabowsky, ‘J.F.M. Sterck “revisited”: een galante actrice’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 25 (2002) 132-141, aldaar 135.

Illustratie

Titelpagina van Jan van Hoven, Het huuwelyk door weddenschap, 1718 (Universiteit van Amsterdam, Bijzondere Collecties).

Auteur: Malou Nozeman

 

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 428

laatst gewijzigd: 13/01/2014