Jacobs, Jacoba (?-na 1667)

 
English | Nederlands

JACOBS, Jacoba (gest. na 24-3-1667), vrouw in manskleren, ‘soldaat der marine’.

Jacoba Jacobs vocht als Jacob Jacobse van Gorkum mee in de Tweede Engelse Oorlog, zo blijkt uit een notariële akte die op 24 maart 1667 in Rotterdam werd opgesteld. Zij moet op de ‘Wassenaer’ hebben meegevochten in de vierdaagse zeeslag (11-14 juni 1665). Opmerkelijk is dat nergens uit blijkt dat ze ooit tegen de lamp gelopen is. De notariële akte werd namelijk op haar verzoek opgesteld, om Maria Florisdr., kennelijk een vriendin, te machtigen het buitgeld van Jacoba bij de Admiraliteit te gaan ophalen. Ook claimt ze zestien gulden vanwege een kleed dat zij op het Engelse oorlogsschip ‘Convertine’ heeft buitgemaakt en doorverkocht aan Jan Girritsen van Ootmarsum, ook soldaat der marine. Met het laten opstellen van deze akte gaf zij haar geheim dus prijs.

Literatuur

  • Rotterdams Jaarboekje 9 (1931) 68 [notariële akte].
  • C.B. Nicolas, ‘Jacoba Jacobs, een marinier van 1665’, Marineblad 93 (1983) 252-255.
  • Rudolf Dekker en Lotte van de Pol, Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800 (Amsterdam 1989) 30 en 154.

Redactie

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 227

laatst gewijzigd: 13/01/2014