Pieters, Johanna (ca. 1632-na 1653)

 
English | Nederlands

PIETERS, Johanna (geb. ca. 1632 – gest. na 1653), vrouw in manskleren, bootsgezel.

Het verhaal van Johanna Pieters en Anna Jans is opgetekend door de Amsterdamse predikant en geschiedschrijver Petrus de Lange (1632?-1716) in zijn Batavise Romeyn (1661). Twee dappere vrouwen wilden zich tot ‘lof der Nederlandse amazones’ ter zee verhuren als bootsgezellen op het schip van hopman Bitter te Amsterdam (dit moet Pieter de Bitter zijn, een VOC-schipper die in 1652 werd ingehuurd voor de Eerste Engelse Oorlog). De ene vrouw heette Johanna Pieters, 21 jaar, de andere Anna Jans, 19 jaar oud. Op zee gekomen, boden ze bevelhebber Bitter aan om mee te vechten. Een zeestrijd was geen kinderspel, zeiden ze, en ze wilden graag hun leven geven in de strijd tegen de Engelsen, want ze verkozen een ‘eerlijke dood’ boven een ‘schandig leven’. Toen een jongen hun vrouwzijn had ontdekt, werden ze ’s nachts voor Scheveningen aan land gezet. Daarover waren de twee vrouwen zeer bedroefd, aldus De Lange.

Literatuur

  • Petrus de Lange, Batavise Romeyn. Alle de voornaemste heldendaden, ridderlijke feyten en listige oorlogs-vonden, in veld- en zeeslagen…. Zedert den jare 1492 tot 1661 (Amsterdam 1661) 395-396.
  • Rudolf Dekker en Lotte van de Pol, Vrouwen in mannenkleren. De geschiedenis van een tegendraadse traditie. Europa 1500-1800 (Amsterdam 1989) 153.

Redactie

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 309

laatst gewijzigd: 13/01/2014