Karssen, Maartje (1688-1745)

 
English | Nederlands

KARSSEN, Maartje (ged. Alkmaar 28-3-1688 – gest. Alkmaar 2-4-1745), dienstmeisje; trouwde met haar 50 jaar oudere werkgever. Dochter van Thomas Willemsz. (Kars), timmerman, en Maartje Jacobsdr. (Kist). Maartje Karssen trouwde (1) op 6-11-1712 in Alkmaar met Anthony Pothoff (ca. 1641-1715), hoedenmaker; (2) op 10-11-1715 in Alkmaar met Barend Wijnholt (gest. 1720), wijnkoper; (3) op 20-4-1720 in Alkmaar met Jan Muntendam (gest. 1741), wijnkoper. Uit huwelijk (1) werd 1 zoon geboren, uit huwelijk (2) 1 dochter.

Maartje Karssen kwam uit een gezin van zeven kinderen, van wie er drie jong overleden. Toen zij daarvoor de leeftijd had bereikt, werd zij dienstmeisje bij Anthony Pothoff, een welgestelde hoedenmaker in ruste, en diens vrouw Eva Langereys (ca. 1666-1712). Binnen een jaar na Eva Langereys’ overlijden trouwde Maartje met de bijna vijftig jaar oudere weduwnaar. Het huwelijk was stormachtig. Pothoff ondernam een mislukte poging om Maartje in een situatie van overspel te manoeuvreren om van haar af te komen. Op een scheiding is het echter niet uitgelopen. Na zijn dood zorgde de nalatenschap van Pothoff voor veel gerechtelijk getouwtrek onder de nabestaanden. Om de nalatenschappen van haar tweede en derde echtgenoten heeft Maartje Karssen zich niet bekommerd: zij heeft die niet aanvaard. Deze bestonden waarschijnlijk meer uit schulden dan uit gelden. Toch was zij bij haar overlijden niet onbemiddeld. Behalve waardepapieren en contanten – ter waarde van zo’n vijfhonderd gulden – liet zij haar twee kinderen allerlei kostbare sieraden, een goed ingericht huis en een welvoorziene wijnwinkel na.

Archivalia

Zie het artikel van Fasel (1995).

Literatuur

W.A. Fasel, ‘Het bewogen leven van Maartje Karssen’, Oud-Alkmaar 19 (1995) 3, 7-20.

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014