Kloosterhuis, Cecilia Alberta (1909-1979)

 
English | Nederlands

KLOOSTERHUIS, Cecilia Alberta (geb. Steenwijkerwold 4-12-1909 – gest. Steenwijk 25-12-1979), huishoudkundig ingenieur en historica. Dochter van Henricus Jacobus Leo Kloosterhuis (1867-1949), onderwijzer en fotograaf, en Lina Mulders (1868-1949), onderwijzeres. Cecilia Alberta Kloosterhuis bleef ongehuwd.

Cecilia Kloosterhuis werd geboren in Willemsoord, een vrije kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid waar haar idealistische ouders zich hadden gevestigd. Haar vader, een onderwijzer uit Kropswolde (bekend om de foto’s die hij daar rond 1900 maakte), deed het financieel beheer van de kolonie, haar moeder gaf er les aan de plaatselijke lagere school. Cecilia groeide er met haar oudere zus Aaltje op. In 1922 ging Cecilia naar de hbs in Steenwijk, waar zij in 1927 eindexamen deed. Twee jaar later haalde ze haar diploma huishoudkunde aan de huishoudschool van Meppel. Haar schoolprestaties vielen op: ze ontving het diploma van het Mr. H. Smeengefonds, dat in Drenthe werd uitgereikt aan uitmuntende leerlingen.

Met haar diploma huishoudkunde kon Cecilia naar de door Theda Mansholt opgerichte landbouwhuishoudschool ‘Nieuw Rollecate’ in Deventer. In 1931 haalde ze er haar lesbevoegdheid voor het nijverheidsonderwijs. Aan dezelfde school deed Kloosterhuis een deel van haar onderwijservaring op als lerares Voedingsleer. Ze woonde in Tuk, bij Steenwijk.

Per 15 oktober 1931 werd Cecilia Kloosterhuis ‘lerares-leidster’ (ofwel directrice) aan de landbouwhuishoudschool in Goor en de landbouwhuishoudschool in Markelo – de school in Goor was in 1928 gesticht als een locatie van die in Markelo. Ruim twintig jaar bekleedde ze deze positie: in 1952 schreef ze haar laatste jaarverslag van de twee opleidingen, met als belangrijkste wapenfeit een succesvolle uitbreiding in een nieuw pand van de school in Goor. Hierna ging ze studeren. Ze schreef zich in aan de landbouwhogeschool Wageningen, waar Clara Visser net was begonnen met een nieuwe studierichting landbouwhuishoudwetenschappen. Naast haar studie bleef Kloosterhuis lesgeven aan huishoudscholen in Wageningen en Groningen. Op 16 januari 1959 haalde ze haar ingenieurstitel.

Begin jaren zeventig begon Kloosterhuis haar onderzoek naar de geschiedenis van de koloniën en kolonisten van de Maatschappij van Weldadigheid. Het archief van de Maatschappij was op dat moment allesbehalve geordend en geïnventariseerd, een taak die Kloosterhuis bij haar onderzoek op zich nam. Ze maakte bijvoorbeeld gezinsbladen op basis van de gegevens uit de bevolkingsadministratie, die op hun beurt werden overgetikt en gebundeld in de zogenaamde ‘rode boeken van Kloosterhuis’. Een eerste publicatie, een boekje over het landgoed waarop de kolonie Frederiksoord stond, volgde in 1975. Op eerste kerstdag 1979 overleed Cecilia Kloosterhuis. Haar dissertatie was op dat moment in conceptvorm klaar en verscheen postuum in 1981. Haar uitvoerige beschrijving van het wonen en werken in de koloniën werd geprezen als een ‘diepgaande studie’ (Huussen) maar ook bekritiseerd als ‘te weinig een geschiedkundig verhaal’ (Leeuwarder Courant). Ook zou ze te veel de kant van het koloniebestuur hebben gekozen. In Willemsoord is een straat (de ir. C.A. Kloosterhuisstraat) naar haar vernoemd.

Archivalia

  • Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: familieadvertenties Kloosterhuis.
  • Gelders Archief, Arnhem: toegang 0740, Archief Rijkslandbouwschool, Rijks Hogere Land-, Tuin- en Bosbouwschool en Landbouwhogeschool te Wageningen, inv. nr. 2660.
  • Historisch Centrum Overijssel, Zwolle: toegang 0435.1, Archief Rijkslandbouwhuishoudschool, later Rijks Scholengemeenschap Nieuw Rollecate te Deventer, inv. nrs. 1, 32 en 76. Toegang 0330.1, Twentsche, later Overijsselsche Landbouw Maatschappij (OLM), inv. nrs. 1518, 1524, 1594 en 1596.

Publicaties

  • Geschiedenis van het huis Westerbeek te Frederiksoord (Zutphen 1975).
  • De bevolking van de vrije koloniën der Maatschappij van Weldadigheid (Zutphen 1981).

Literatuur

  • ‘Belangrijk boek voor geschiedenis’, Nieuwsblad van het Noorden, 15-9-1981.
  • ‘Werkverschaffing voor lagere volksklassen in de negentiende eeuw’, De Waarheid 2-3-1982.
  • ‘Diepgaande studie over de vrije koloniën’, Leeuwarder Courant: hoofdblad van Friesland,19-6-1982.
  • A.J. Huussen jr., ‘Cornelia (sic) A. Kloosterhuis, De bevolking van de vrije koloniën van der Maatschappij van Weldadigheid’, BMGN 99 (1984) 84-86.

Illustratie

Cecilia Kloosterhuis, door onbekende fotograaf, ca. 1970 (Historische Vereniging 't Fledder Kerspel te Vledder).

 

Auteur: Fernie Maas

laatst gewijzigd: 14/12/2017