Lenting, Petronella Helena Clasina (1822-1900)

 
English | Nederlands

LENTING, Petronella Helena Clasina, ook bekend onder het pseudoniem Helena (geb. Zutphen 25-3-1822 – gest. Arnhem 27-2-1900), schrijfster van kinderverhalen. Dochter van Johannes Lenting (1790-1843), rector en hoogleraar, en Anna Luthera Elizabeth Josephine van Haersolte (1799-1853). Petronella Helena Clasina Lenting trouwde op 24-2-1846 in Groningen met Nicolaus Lambertus van der Tuuk (1821-1867), predikant. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren.

Petronella Helena Clasina Lenting werd in Zutphen geboren als eerste kind in een gezin met ten minste vijf kinderen. Haar vader was rector aan de Latijnse school te Zutphen, haar moeder kwam uit Versailles, waar haar ouders als Nederlandse patriotren heen waren gevlucht. Als oudste dochter werd zij vernoemd naar haar grootmoeder van moeders kant, Petronella Helena Clasina van den Capellen. In 1840 verhuisde het gezin Lenting naar Groningen, waar Petronella’s vader hoogleraar in de letteren werd.

Petronella Lenting trouwde – bijna 24 jaar oud – op 24 februari 1846 in Groningen met Nicolaus Lambertus van der Tuuk uit Noordbroek, die net beroepen was als predikant te Hellum. Vanwege nieuwe beroepen van Van der Tuuk verhuisde het domineesgezin in 1850 naar ’t Zand en in 1856 naar Nieuwolde. Uit hun huwelijk werden zeven kinderen geboren. In de jaren vijftig begon Petronella Lenting – afwisselend onder het pseudoniem Helena, maar ook als Mevrouw van der Tuuk-Lenting – kinderverhalen met een sterk religieuze inslag te schrijven. Zij publiceerde in de Kindercourant, die vanaf 1852 wekelijks uitkwam en kinderen een ‘nuttige bezigheid’ wilde verschaffen. Over haar eerste bundel Uit het leven voor het leven (1863) merkte een recensent op dat zij altijd ‘de juiste kindertoon’ wist te treffen en dat ‘haar verhalen in de kindercourant steeds met graagte door het kleine volkje [werden] gelezen’ (Vaderlandsche Letteroefeningen).

Na de dood van haar man in 1867 woonde Petronella Lenting-van der Tuuk in Groningen. Het jaar erop verloor ze haar zoon Lambertus (1848-1868), infanteriesoldaat te Breda. Haar dochter Titia Klasina Elisabeth van der Tuuk (1854-1939) werd een bekend schrijfster – ook van kinderverhalen – en feministe. Petronella Lenting-van der Tuuk overleed op 27 februari 1900 in Arnhem.

Naslagwerken

Basse; Frederiks/Van den Branden.

Archivalia

 • CBG, Den Haag: Familieadvertenties [overlijden Anna Luthera van Haersolte, 28-10-1853].
 • Gelders Archief, Arnhem: BS, toegang 0207, inv.nr. 412 [P.H.C. Lenting, 27-2-1900].
 • Groninger Archieven: BS, Groningen, akte nr. 33 [huwelijk N.L. van der Tuuk en P.H.C. Lenting, 24-2-1846] Nieuwolda, akte nr. 28 [overlijden N.L. van der Tuuk, 25-12-1867].

Publicaties

 • Uit het leven voor het leven. Schetsen en verhalen (Groningen 1863).
 • De Heer is waarlijk opgestaan. Een Paaschviering (Groningen 1866).
 • Uit de leerschool des levens. Nieuwe vertellingen voor de jeugd (Winschoten 1868).
 • Het kind der wereld en het kind van God (Zwolle 1870).
 • Oranjeliefde. Nederland of hoe de deugd beloond wordt (Middelburg 1870).

Literatuur

 • Vaderlandsche Letteroefeningen (1864) 1, 58-59 [recensie Uit het leven].
 • Marjoke Rietveld-van Wingerden, Voor de lieve kleinen. Het jeugdtijdschrift in Nederland 1757-1942 (Den Haag 1992).
 • Marjoke Rietveld-van Wingerden, Jeugdtijdschriften in Nederland en Vlaanderen 1757-1942 (Leiden 1995).

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014