Limburg Bronckhorst Stirum, Juliana Petronella van (1632-1718)

 
English | Nederlands

LIMBURG BRONCKHORST STIRUM, Juliana Petronella van (geb. Well, Limburg 1632 – gest. Well 30-7-1718), gravin die haar leven lang streed om haar erfdeel. Dochter van Bernard Albrecht graaf van Limburg en Bronckhorst, heer te Stirum (1597-1637) en Anna Maria van den Berg(h) (voor of in 1611-1652/1653). Juliana Petronella trouwde op 4-1-1663 met Henri graaf de Pas, markies de Feuquières, heer van Harbonniers (?-1693). Uit dit huwelijk werden 3 zoons en 1 dochter geboren.

Juliana Petronella werd in 1632 geboren als tweede van vier dochters in een adellijke familie. Haar vader was graaf van Limburg Bronckhorst Stirum, haar moeder de buitenechtelijke dochter van graaf Hendrik van den Bergh, die de heerlijkheid Well als bruidsschat had meegekregen en in 1630 bovendien het landgoed Annadael te Echt erfde. Haar vader overleed in 1637 en haar moeder hertrouwde in 1643 met Johann graaf von Mirbach. Na de dood van de moeder rond 1652 ontbrandde er tussen de gezusters een strijd over de erfenis van Well en Annadael. Vooral Juliana Petronella en haar oudere zus Agnes Catharina bevochten elkaar hardnekkig en langdurig. Uiteindelijk werd het bezit verdeeld in drie stukken (één zus was inmiddels overleden): Juliana Petronella kreeg Annadael en de heerlijkheid Well werd gelijkelijk verdeeld tussen Agnes Catharina en de jongste zus, Maria Bernardina.

Inmiddels was Juliana Petronella in 1663 getrouwd met Henri de Pas. Uit dit huwelijk werden drie zoons en een dochter geboren die ‘stuk voor stuk uit een stuiversroman konden zijn weggelopen’ (Driessen, p.118): Hendrik (1667-1747), officier in Spaanse dienst, zou een versierder en een verkwister zijn geweest, Karel (1671-1702) stierf als luitenant-kolonel bij het beleg van Kaiserswerth door een kogelwond aan zijn hoofd, en Anna Louisa trouwde met de verarmde Marquis de Goimpy – het huwelijk was zo slecht dat ze hem verliet. Zoon Maximiliaan Hendrik (1669-1725) werd door Juliana Petronella onterfd omdat hij beneden zijn stand was getrouwd met de dochter van de rentmeester van Well. Een zoon uit dit (eveneens slechte) huwelijk zou de familietraditie voortzetten: ook hij procedeerde jarenlang om te bewijzen dat hij een wettige zoon was en dus recht had op de erfenis.

Juliana Petronella stierf op 30 juli 1718 te Well.

Naslagwerken

NNBW.

Archivalia

 • Regionaal Historisch Centrum Limburg, Maastricht: toegang 16.1112A-1 (Plaatsingslijst van het kasteel en de heerlijkheid Well), inv. nrs. 281 (erfeniskwestie kleinzoon van Juliana Petronella), 338, 566, 605, 609, 610, 697; toegang 16.0909 (Familie van Limburg-Bronckhorst-Styrum), inv.nrs. 1, 2 en 3; toegang 16.1112B-1 (Magazijnlijst van de Archieven van het kasteel Well. Aanwinsten uit de nalatenschap van A.F. Van Beurden), inv. nr. 63: Vonnis van de heer graaf van Pas tegen de wed. gravin van Styrum; toegang 01.031A (Heerlijkheid Blitterswijk en Wanssum), inv. nr. 22.
 • Limburgs Museum, Venlo: Oorspronkelijk manuscript van pastoor Th. Driessen over Well [onuitgegeven manuscript].

Literatuur

 • W. van Limburg Stirum, Stamtafel der graven van Limburg-Stirum: met eenige geschiedkundige aanteekeningen (’s-Gravenhage 1878).
 • W. Hermans, ‘Bijdragen over de heerlijkheid Blitterswijk en Wanssum’, Maasgouw 3 (1881) 469-470
 • Gerard Peters, ‘Kroniek van Keiretzem en Annadael’, Limburg’s Jaarboek 6 (1899) 213-242.
 • J.J.M. Timmers, Kasteel Well (z.p. z.j. [na 1900]).
 • M.J. Janssen, ‘Lijst van schouten en secretarissen der heerlijkheid Blitterswyck’, Maasgouw 31 (1909) 4-6.
 • Ferdinand Smidt, ‘Die Frauen und nachkommen des Grafen Heinrich vom Berge’, Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 70 (1922) 65-71.
 • J. Verheyen, Het kasteel van Well en de vloek die erop rustte (Maastricht 1955).
 • J.Th.H. de Win, Kasteel Well (Venlo 1978).
 • Th.W.J. Driessen, Well en wee van een kasteeldorp in Noord-Limburg, bewerkt door Henricus Petrus Hubertus Camps (Venlo 1980) 112-114, 117-118.
 • J.G.N. Renaud, ‘Het kasteel van Well: waarheid en Dichtung’, in: A.J. Geurts red., Verwoord verleden (Lomm 1982) 85-95.

Auteur: Astrid de Beer

laatst gewijzigd: 13/01/2014