Online Dictionary of Dutch Women

 
English | Nederlands

ARJENSdr, Margareta, known chiefly as Margaretha de Heer (born Leeuwarden, c. 1600 – died Leeuwarden, before 1665), painter. Daughter of Arjen Willems (died before 1632), glass maker, and Elisabeth Gerrits (died after 1632). Margaretha Arjensdr married Andries Pietersz Nijhof (died after 23 January 1665), painter, on 21 September 1628 in Leeuwarden. The couple had 1 daughter and 1 son.

Text biography not yet available in English.

Reference work(s)

Van der Aa; DWA; Elck zijn waerom; Immerzeel; Kramm; Regt; Wurzbach.

Archives

See the references in the various contributions to Mans a.o., Margareta de Heer (2002).

Works

The works of Margareta de Heer may be found in the Fries Museum, Leeuwarden, the Stedelijke Kunstverzameling of Leeuwarden, the Amsterdam Historisch Museum and the Groninger Museum. For a complete list, see Mans a.o., Margareta de Heer (2002).

Bibliography

  • A. Wassenbergh, ‘Reisindrukken van den Franschen gezantschapssecretaris Charles Ogier uit Friesland en Groningen in het jaar 1636’, De Vrije Fries 37 (1943) 162-171.
  • Peter Karstkarel, ‘Margareta de Heer en haar “stukjes”’, Tableau 1 (1978) 37-39.
  • Veerle Mans, Leven en werk van Margareta de Heer (vóór 1603 – vóór 1665). Een Friese schilderes van (klein) formaat (Leuven 2000) [unpublished PhD thesis].
  • Veerle Mans, Philippus Breuker and Peter Karstkarel, Margareta de Heer (c. 1600 – c. 1665). Dé Friese kunstenares van de zeventiende eeuw. Exhibition catalogue Fries Museum Leeuwarden (Leeuwarden 2002) [with oeuvre catalog and comprehensive bibliography].

Illustration

No portrait of Margareta de Heer is extant. Mention has been made of a self-portrait (by Van Griethuysen in one of her odes), but that has not been passed down. Illustration: Butterfly, water colour and gouache on parchment (diameter 7,5 cm), c. 1650 (Collection Fries Museum, Leeuwarden). From: Mans a.o., Margareta de Heer.

last updated: 13/01/2014