Messemaeckers, Maria Elisabeth (1754-1832)

 
English | Nederlands

MESSEMAECKERS, Maria Elisabeth (ged. Venlo 3-9-1754 – gest. Venlo 18-1-1832), zangeres en organiste. Dochter van Goswinus Joannes Messemaeckers (1726-1775), violist en kapelmeester, en Dorothea Boxwilder (1714-1795). Maria Elisabeth Messemaeckers bleef ongehuwd.

Elisabeth Messemaeckers groeide op als derde kind in een gezin met vijf kinderen in Venlo, in een huis op de hoek van de Gasthuisstraat en de Grote Kerkstraat. Haar vader was aanvankelijk als tweede violist, later als kapelmeester verbonden aan de Martinuskerk. Elisabeths broers traden in de voetsporen van hun vader: Joannes Andreas (1750-1832) werd in 1775 geëngageerd als kapelmeester en Antonius (1752-1825) als violist – beiden in dienst van de Martinuskerk van Venlo. Elisabeth zelf was als zangeres ook verbonden aan de Martinuskerk. Op 25 februari 1774 besloot de Raad van Venlo dat zij daarvoor jaarlijks een ‘douceur’ van vijf pattacons (een munteenheid ter waarde van een rijksdaalder) zou ontvangen. Ter vergelijking: haar broers ontvingen jaarlijks respectievelijk twaalf en tien pattacons. Toen zij in augustus 1780 aan de Raad liet weten dat zij de functie van zangeres niet langer voor dit geld kon bedienen, verhoogde men haar gage tot zes pattacons. Van 1784 tot 1806 was zij als organiste verbonden aan de kerk, waar vanaf de Franse tijd protestantse diensten werden gehouden. Daarvoor ontving zij een jaarsalaris van vijftig gulden. Ook later moet zij nog als organiste hebben opgetreden, want in 1828 werd bij Koninklijk Besluit aan Elisabeth Messemaeckers voor vier jaar een gratificatie van 25 gulden toegekend omdat zij zonder beloning het werk had waargenomen en vanwege ‘de ongunstige toestand waarin zij verkeert’ (Verzijl, Genealogie,19). Kennelijk kon zij op haar oude dag niet in haar levensonderhoud voorzien. Elisabeth Messemaeckers stierf op 18 januari 1832.

Naslagwerken

NNBW.

Literatuur

  • J.J.M.H. Verzijl, Genealogie der familie Messemaeckers (Venlo z.j.) [aanwezig in het archief Venlo].

  • Jan Verzijl, ‘Venlosche musici van beteekenis’, Limburg’s Jaarboek 29 (1923) 43-47, aldaar 43-44.
  • Zingende kerk in Venlo. 150 jaar St. Martinus Kerkkoor (Venlo 1975).

Illustratie

Litho door F.B. Waanders [in bestelling].

Redactie

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 569

laatst gewijzigd: 13/01/2014