Mijn, Agatha van der (1700-na 1768?)

 
English | Nederlands

MIJN, Agatha van der (ged. Amsterdam 13-5-1700 – gest. Engeland? na 1768?), schilderes van stillevens. Dochter van Andries Heerens van der Mijn (1645-1708), timmerman en proponent, en Trijntje Hendricks (ca. 1658-na 1727). Mogelijk trouwde Agatha van der Mijn in Engeland met een zekere ‘Boei’, kunstschilder.

Agatha van der Mijn werd op 13 mei 1700 in de Amsterdamse Westerkerk gedoopt. Zij was waarschijnlijk het jongste kind van Andries van der Mijn en Trijntje Hendricks. Twee eerder geboren zusjes en een broertje waren jong gestorven. Van de twee overige broers bereikte in ieder geval de oudste, Heroman (1684-1741), de volwassen leeftijd. Vader Van der Mijn was opgeleid tot predikant, maar bracht het volgens Johan van Gool niet verder dan waarnemer ‘bij ziekten of toevallen’ (van Gool, 34). Hij verdiende zijn geld als timmerman en stierf toen Agatha acht jaar oud was. Agatha’s broer Heroman was toen al werkzaam als schilder van bloemen- en vruchtenstillevens. Het is aannemelijk dat Agatha de eerste beginselen van het schildersvak van hem heeft geleerd. Dat moet al vroeg gebeurd zijn, aangezien Heroman vanaf ongeveer 1712/13 buitenslands verbleef. Op haar achttiende verjaardag al wordt Agatha door de dichter Willem van Swaanenburg geprezen als ‘godin der schilder-bloemen’ (van Swaanenburg, 121). Rond 1722 verhuisde Agatha naar Londen in het kielzog van haar moeder en broer Heroman, die daar zijn geluk als portrettist van Engelse edellieden ging beproeven.

In Londen bleef Agatha van der Mijn actief als schilderes. Er zijn twee gedateerde schilderijen van haar bekend uit 1727 (Christie’s, Londen 31-1-1975, nr. 93-94). In 1728 verkocht Heroman, die om geld verlegen zat, behalve wat eigen stukken ook ‘some fruits & flowers pieces with dead fowls painted here by his sister […] Agatha Vander Mijn, who came with him’ (Vertue, 35). Zus en broer hadden wellicht al eerder gezamenlijk werk verkocht: in de catalogus uit 1726 van de ‘Kunstkammer’ van J.G. Pauli te Breslau worden een ‘Heribaldo & Agatha van der Myn’ opgevoerd als de makers van een of meer schilderijen van onder andere dieren, fruit en bloemen (vgl. Cassidy-Geiger, 259). Dit werk zou natuurlijk ook al voor het vertrek naar Engeland ontstaan kunnen zijn.

Mogelijk is Agatha van der Mijn in Engeland getrouwd. Van Gool, die de familie Van der Mijn in 1727 in Londen bezocht, noemt Agatha niet als een van de leden van het 22-koppige huishouden van haar broer Heroman. Wel meldt hij in 1751 dat ‘een zuster van de oude [Heroman] Van der Mijn is getrouwd met de kunstschilder Boei; maar aan wat oord van de wereld dit paar zich onthoudt [: ophoudt], weet ik niet’ (van Gool, 327). Wie deze Boei was is niet bekend. Wel lijkt het erop dat Agatha tot aan haar dood in Engeland heeft gewoond, want nog tussen 1764 en 1768 waren er drie fruitstillevens van haar hand te zien op tentoonstellingen van de Free Society of Artists in Londen.

De werken van Agatha van der Mijn zijn tegenwoordig tamelijk zeldzaam; af en toe komt er een stilleven met wild en gevogelte op een veiling. Het feit dat behalve Agatha en Heroman van der Mijn ook zes kinderen van Heroman, onder wie dochter Cornelia, als schilder actief waren en stillevens en portretten schilderden, maakt het identificeren van het werk van de verschillende leden van de familie er niet gemakkelijker op.

Naslagwerken

Van der Aa; Van Gool (niet zelfst.); Kramm; Lexicon Noord-Nederlandse kunstenaressen; Petteys; Thieme; Willigen/Meijer; Wurzbach.

Archivalia

Stadsarchief Amsterdam: DTB, Dopen, 108 (Westerkerk), p. 470, d.d. 13-5-1700 [Agatha]; 141 (Lutherse kerk), p. 294, d.d. 17-9-1645 [Andries van der Mijn]; Begraven (Nieuwe Zijds Kapel), d.d. 7-8-1708 [Andries van der Mijn].

Werken

Verschillende stillevens met wild en gevogelte bevinden zich in privécollecties en/of zijn op veilingen aangeboden; zie Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag: Collectie beelddocumentatie.

Literatuur

  • W. van Swaanenburg, Parnas of de Zanggodinnen van een schilder (Amsterdam 1724) 119-121.
  • ‘Vertue’s note book’, The Walpole Society 22 (1933/34) 34-35.
  • A. Graves, Dictionary of artists who have exhibited works in the principal London exhibitions from 1760 to 1893 (Bath 1901; herdr. 1969) 285.
  • A. Staring, ‘De Van der Mijns in Engeland’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 17 (1966) 201-245, aldaar 204-205, 223, 225.
  • A. Staring, ‘De Van der Mijns in Engeland II’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 19 (1968) 171-203, aldaar 174, 176, 182.
  • M. Cassidy-Geiger,The porcelain decoration of Ignaz Bottengruber’, Metropolitan Museum Journal 33 (1998) 245-262, aldaar 259, n. 5.

Illustratie

Stilleven met haas, gevogelte en fruit, gesigneerd Agatha van der Mijn, ongedateerd (veiling Christie’s, Londen 11-12-1992, nr. 248).

Auteur: Marloes Huiskamp

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 457

laatst gewijzigd: 13/01/2014