Mijn, Cornelia van der (1709-na 1772?)

 
English | Nederlands

MIJN, Cornelia van der (ged. Amsterdam 29-10-1709 – gest. Londen? na 1772?), schilderes van stillevens en portretten. Dochter van Heroman van der Mijn (1684-1741), portret-, stilleven- en historieschilder, en Susanna Bloemendael (1681/82-1724). Een huwelijk van Cornelia van der Mijn is niet bekend.

Cornelia van der Mijn werd op 29 oktober 1709 in de Westerkerk te Amsterdam gedoopt. Zij groeide op als derde kind in een gezin van drie meisjes en vijf jongens. Omstreeks 1726/27 zou daar nog een halfbroer bij komen, die werd geboren uit het tweede huwelijk van haar vader, de schilder Heroman van der Mijn. Tijdens Cornelia’s jeugd was haar vader behalve in Amsterdam ook actief als schilder in Antwerpen (vanaf 1712/13 en na 1716) en Düsseldorf (vóór 1716). Waarschijnlijk nam hij zijn gezin steeds met zich mee, want Johan van Gool meldt niet alleen dat enkele kinderen in Düsseldorf en Antwerpen werden geboren, maar ook dat Heroman in Antwerpen ‘met vrouw en kinderen […] hoveerde [de bloemetjes buiten zette]’ als hij weer eens een schilderij had verkocht. Tijdens het tweede verblijf in Antwerpen liepen de zaken slecht. Van der Mijn maakte rond 1722 dan ook dankbaar gebruik van de mogelijkheid die een Engelse edelman hem bood om zijn schildersgeluk in Londen te beproeven. Zijn gezin, zijn moeder en zijn zuster Agatha gingen mee.

Terwijl alle zoons in het gezin Van der Mijn schilderden, was Cornelia de enige dochter die in haar vaders voetsporen trad. Ongetwijfeld heeft zij, net als haar broers, het schilderen geleerd van haar vader, die was begonnen als bloemen- en vruchtenschilder, maar later vooral portretten maakte. Van Gool, die de familie in 1727 in Londen bezocht, schrijft in 1751 over haar: ‘Cornelia van der Mijn […] is ene kunstrijke schilderesse in portretten en bloemen; zij oefent de kunst met roem te Londen, en heeft veel te doen’ (Van Gool, 321). Waarschijnlijk gaat Cornelia ook schuil achter de ‘Mrs van der Mijn’ van wie tussen 1764 en 1772 portretten en stillevens geëxposeerd werden op de tentoonstellingen van de Free Society of Artists in Londen.

Portretten van de hand van Cornelia van der Mijn zijn thans niet meer bekend. Ook haar zelfportret als ‘zittende voor haar schildersezel, waarop een stuk staat verbeeldende een landschap door haar geschilderd’, in 1780 nog in bezit van Abraham Cortebrant te Den Haag, is spoorloos. Een voluit gesigneerd en 1762 gedateerd bloemstilleven is wel bewaard gebleven en bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam. Aangezien haar vader, broers en tante zich allemaal met dezelfde schildergenres bezighielden, is het niet uitgesloten dat zich onder de aan hen toegeschreven stukken nog werk van Cornelia van der Mijn bevindt.

Naslagwerken

Van der Aa; Van Eijnden/Van de Willigen (niet zelfst.); Van Gool; Immerzeel; Lexicon Noord-Nederlandse kunstenaressen; Petteys; Scheen; Thieme; Wurzbach.

Archivalia

Stadsarchief Amsterdam: DTB, Dopen 5001, p. 231 (fol. 116) [doop Cornelia]; p. 390 [doop Heroman van der Mijn, Noorderkerk 27-2-1684, als ‘Heeren’, zoon van Andries Heerens].

Werken

Stilleven met bloemen, aanwezig in het Rijksmuseum (zie ill.).

Literatuur

  • A. Graves, The Society of Artists of Great Britain, 1760-1791: the Free Society of Artists, 1761-1783. A complete dictionary of contributors and their work from the foundation of the Societies to 1791 (London 1907) 265.
  • A. Staring, ‘De Van der Mijns in Engeland’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 17 (1966) 201-245, aldaar 205, 206, 225.
  • A. Staring, ‘De Van der Mijns in Engeland II’, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek 19 (1968) 171-203, aldaar 173-177, 181-182, 202.
  • P. Mitchell, European flower painters (Schiedam 1981) 183, fig. 252.

Illustratie

Stilleven met bloemen, door Cornelia van der Mijn, 1762 (Rijksmuseum, Amsterdam).

Auteur: Marloes Huiskamp

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 470

laatst gewijzigd: 13/01/2014