Molensteen, Alida (?-na 1660)

 
English | Nederlands

MOLENSTEEN, Alida (gest. na juni 1660), vroege toneelspeelster.

Het eerste optreden van Alida Molensteen bij de Amsterdamse Schouwburg was, voorzover bekend, op 17 maart 1659, toen zij Elvire speelde in De Cid van J. van Heemskerck (naar Corneille). Zij speelde vervolgens in verschillende ernstige toneelstukken, kluchten en balletten en ontving 2,50 gulden per optreden. De laatste keer dat haar naam verschijnt in de schouwburgrekeningen is in juni 1660. Over haar achtergrond is niets bekend. Een mogelijke (familie)connectie is een meester-chirurgijn, Nicolaas Molensteen (geb. 1655), die voorkomt in een notariële akte van 1689 die over toneelzaken handelt (Sterck, 137). Chirurgijns knipten en schoren de toneelspelers van de Amsterdamse Schouwburg. Ook was er een mr. Pieter Molensteen, chirurgijn, die in 1685 vermeld staat in het poorterboek van Amsterdam.

Naslagwerk

Coffeng.

Archivalia

  • Gemeentearchief Amsterdam: Archief Burgerweeshuis, inv. nr. 429, Parsonageboek anno 1658/59 [hierin staan de op de Amsterdamse schouwburg gespeelde stukken, de rolverdelingen en de opbrengsten over dat seizoen genoteerd]; inv. nr. 425, Ontfang & uijtgift van d’Amsteldamsche Schouburg van de jaere 1637.
  • Theaterinstituut Nederland, Amsterdam: Slingelandt-handschrift, Acteurs en actrices die anno 1638 in dienst van den Schouwburg zijn geweest en vervolgens zijn aangenomen. Gevoegd achter Jan de Marre, Het Eeuwgetijde van den Amsteldamschen Schouwburg (Amsterdam 1738).

Literatuur

  • C.N. Wybrands, ‘De Amsterdamsche Schouwburg gedurende het seizoen 1658/59’, Het Nederlandsch Tooneel 2 (1873) 246, 322.
  • J.F.M. Sterck, ‘Uit het Amsterdamsche tooneelleven op het einde der XVIIe eeuw’, Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1913) 97-148.
  • E.F. Kossmann, Nieuwe bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche tooneel in de 17e en 18e eeuw (’s-Gravenhage 1915).

Auteur: Malou Nozeman

laatst gewijzigd: 13/01/2014