Ooremans, Rebekka (ca. 1745-1809)

 
English | Nederlands

OOREMANS, Rebekka (geb. ca. 1745 – gest. Vrouwenpolder, Zeeland 11-2-1809), dichteres. Zij trouwde (1) met Jan Gelderblom (gest. 1765); (2) voor 1775 met Daniël Jacobus Dresselaer (1746-1822), predikant. Uit deze huwelijken zijn geen kinderen bekend.

Naar alle waarschijnlijkheid is Rebekka Ooremans in Zeeland geboren en getogen. Haar eerste huwelijk was met de verder onbekende Jan Gelderblom. Bij zijn overlijden op 13 oktober 1765 woonde Ooremans aan de Lange Delft in Middelburg. Wanneer ze hertrouwde, is niet bekend, maar het moet voor 1775 geweest zijn: toen woonde ze met haar tweede man, de Zeeuwse predikant Daniël Jacobus Dresselaer, in Eede, in Zeeuws-Vlaanderen, bij de Belgische grens (Everard, 119 noot 11). In 1796 telde het huishouden ‘aan d’Eede’ geen kinderen.

Rebekka Ooremans ontleent haar – overigens bescheiden – bekendheid aan haar vriendschap met de veel jongere dichteressen Adriana van Overstraten en vooral Petronella Moens. Het gezin Moens woonde sinds 1764 in Aardenburg, ten noorden van Eede, en in Ooremans vond de moederloze Petronella haar ‘dierbre moeder weer’ (‘Opdragt’ van Lente). Tussen 1786 en 1789 schreef Ooremans enkele drempeldichten bij werk van Moens en Van Overstraten en in 1788 droeg Moens haar gedicht De lente op aan Ooremans. Daarin benadrukt zij de schuldeloosheid van hun vriendschap, ‘schoon laster ’t moordend gif verspreidt’. Wat die laster inhield, is niet bekend, maar heeft natuurlijk wel aanleiding gegeven tot speculaties over een mogelijk lesbische verhouding (zie Everard). Het jaar daarop publiceerde Ooremans samen met Moens een bundel Stichtelyke gedichten. Deze gedichten zijn echter niet gesigneerd en het is dus niet meer uit te maken wie wat schreef noch of ze wellicht samen gedichten schreven. In 1791 kwam het om onduidelijke redenen niet alleen tot een breuk tussen Van Overstraten en Moens, maar ook tussen Ooremans en Moens. Voorzover bekend heeft Ooremans sindsdien geen werk meer gepubliceerd.

In januari 1798 verhuisde het echtpaar Dresselaer-Ooremans naar Vrouwenpolder, in de noordpunt van Walcheren, waar Dresselaer beroepen was. Rebekka Ooremans overleed daar acht jaar later.

Naslagwerken

Frederiks en Van den Branden; Lauwerkrans; Nagtglas; NBAC.

Archivalia

  • Zeeuws Archief, Middelburg: Begraaflijsten Walcheren 1600-1810 [Gelderblom]. Toegang 4 (Gewestelijke besturen), Bevolking Zeeland 1796-1799 [Eede; Vrouwenpolder]. Toegang 398.1 (Memories van successie), inv. nr. 3 [overlijden Ooremans].
  • Zie ook www.zeeuwengezocht.nl.

Publicaties

Ooremans ondertekende haar gedichten als: R. Dreszelaer, geboren Ooremans.

  • ‘Bij de uitgaaf van Esther in vier zangen, door mijne geliefde vriendinnen Petronella Moens en Adr. van Overstraten’, in: Petronella Moens en Adriana van Overstraten, Esther. In vier boeken (Haarlem 1786).
  • ‘Bij de uitgave van Johanna Gray, door mijne zeer geliefde vriendinne mejuffrouw Petronella Moens’ en ‘Op Dolsey en Amelia’ [van Van Overstraten], in: Petronella Moens, Johanna Gray. Treurspel (Haarlem 1789) ix-xiii, xiv-xvi.
  • [met Petronella Moens], Stichtelyke gedichten (Haarlem 1789).

Literatuur

  • Petronella Moens, ‘Opdragt aan mijne waare vriendin, mejuffrouw R. Dreszelaer, gebr. Ooremans’, in: Idem, De lente. In drie zangen (Amsterdam 1788).
  • Petronella Moens, ‘Aan mejuffrouw Rebekka Ooremans, echtgenoot van den weleerwaardigen heer D.J. Dresselaar’, in: Idem, Dichtkundige en prosaïsche mengelwerken (Haarlem 1790) 144-149 [en andere gedichten over/aan Ooremans].
  • M. Everard, ‘Een oude heer in de Hof van Eeden. Bij “De Lof der Mannen” van Petronella Moens en Adriana van Overstraten’, Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis 13 (1993) 109-121.

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014