Pirot, Margaretha Jacobs (1630-1683)

 
English | Nederlands

PIROT, Margaretha Jacobs (geb. 1630 – begr. Rotterdam 5-10-1683), klop en koopvrouw. Zij bleef ongehuwd.

Margaretha Pirot was waarschijnlijk afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden. Vanaf ongeveer 1660 was zij in Rotterdam werkzaam in de glashandel van haar ongehuwde tante, Styntge Reyniers. Samen hadden zij een pakhuis aan de Wijnhaven. In de loop der jaren, zo blijkt uit diverse notariële akten, breidden zij het assortiment van hun koophandel uit. Zo dreven zij handel op Noord-Frankrijk in onder andere haring, kaas en siroop. Na de dood van Styntge Reyniers in 1671 zette Margaretha Pirot de zaak eerst alleen voort, maar in 1681 sloot zij een vennootschap met Dominicus Cramer, de man van haar nicht Christina Pirot.

Opmerkelijk is dat Margaretha Pirot niet alleen als koopvrouw actief was, maar ook als ‘klopje van de jezuïeten’. Hazewinkel vermoedt daarom dat zij zich niet alleen om economische redenen in Rotterdam had gevestigd, maar ook om er missiewerk te verrichten. Margaretha Pirot was een rijke vrouw, en publiekelijk was zij niet als klop herkenbaar, ‘alzo zij dikwijls met een felpe [fluwelen] mantel over straat ging’, zo blijkt uit een notariële akte (gecit. Hazewinkel, 175).

Literatuur

H.C. Hazewinkel, ‘Margaretha Pirot, openbare koopvrouw en klopje te Rotterdam’, in: Huldeboek Pater dr. Bonaventura Kruitwagen O.F.M. (’s-Gravenhage 1949) 164-177.

Redactie

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 302

laatst gewijzigd: 13/01/2014