Popta, Henriëtte (1671-1695)

 
English | Nederlands

POPTA, Henriëtte (ged. Amsterdam 26-8-1671 – begr. Amsterdam 11-6-1695), erfgename van een kunstverzameling. Dochter van Jacob Popta (1646-1685) en Wijntge (Wendela) van Hoorn (1649-1674). Henriëtte Popta trouwde (1) op 23-11-1688 te Amstelveen met Gerard Bors van Waveren (1664-1691), secretaris van Amsterdam; (2) op 20-10-1693 te Amsterdam met Jacob van Strijen (1663-1729), secretaris van Amsterdam. Uit huwelijk (1) werd 1 zoon geboren, uit (2) 1 zoon die jong overleed.

Het korte leven van Henriëtte Popta werd getekend door de dood. Zij groeide op aan de Herengracht (nr. 478), in een groot huis dat werd bewoond door haar ouders, haar zus Catharina (1669-1687) en haar grootmoeder. Zij was drie jaar oud toen haar moeder overleed en veertien toen ze haar vader verloor. Op haar zeventiende trouwde ze met Gerard Bors van Waveren, een jaar nadat haar zus, getrouwd met een broer van Gerard, in het kraambed was gestorven. Toen ze negentien was kreeg Henriëtte haar eerste kind, Gerard (1691-1769), een maand nadat haar man was gestorven.

In 1693 hertrouwde Henriëtte Popta met Jacob van Strijen. Een zoontje uit dit tweede huwelijk leefde niet lang en spoedig overleed ook zijzelf, 24 jaar oud. Van haar grootmoeder, Henriëtte van de Gracht (1625-1691), had Henriëtte Popta in 1691 het grootouderlijk huis aan de Herengracht geërfd, met zijn zogenaamde Schilderij-Kamer. Bij haar overlijden liet zij het huis, inclusief de schilderijenverzameling, na aan haar tweede echtgenoot, die de kunst op 5 april 1697 liet veilen. De catalogus telde vijftig nummers die in totaal 59 schilderijen bevatten, waaronder werk van Pieter Lastman, Lucas van Leyden, Philip Wouwerman, Jan van Goyen en Karel du Jardin. De veiling bracht in totaal zo´n 3800 gulden op. Het huis kwam bij de boedelscheiding in 1706 in bezit van Gerard Bors van Waveren, de zoon uit haar eerste huwelijk.

Naslagwerken

Wurzbach.

Literatuur

  • G. Hoet, Catalogus of naamlyst van schilderyen met derzelver pryze zedert een lange reeks van jaaren zoo in Holland als op andere plaatzen in het openbaar verkogt : benevens een verzameling van lysten van verscheyden nog in wezen zynde cabinetten deel 1 (Den Haag 1752) 40-42.
  • Johan E. Elias, De vroedschap van Amsterdam deel 2 (Amsterdam 1905) 569, 639.
  • L. Verdonck-de Roever, ‘Het huis Herengracht 478’, Maandblad Amstelodamum 26 (1939) 128-133.
  • J.M. Kilian, The paintings of Karel du Jardin, 1626-1678 (Amsterdam 2005).

Illustratie

De Bocht van de Herengracht door G.A. Berckheyde,1685. Het huis geheel links is nummer 478 (Rijksmuseum, Amsterdam).

Auteur: Margreet van der Hut

laatst gewijzigd: 13/01/2014