Reitz, Anna Maria (1732-?)

 
English | Nederlands

REITZ, Anna Maria (geb. Rotterdam 6-7-1732 – gest. Arnhem 21-4-1809), gelegenheidsdichteres. Dochter van Willem Otto Reitz (1702-1768), preceptor, en Cornelia Verhoeven (1707-1755). Anna Maria Reitz trouwde op 25-9-1759 in Middelburg met Daniel Arnoldus Jacobi (1743-?), preceptor. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend.

Anna Maria Reitz werd geboren als eerste kind van Willem Otto Reitz, preceptor aan de Latijnse school, en de predikantsdochter Cornelia Verhoeven. Twee dagen na haar geboorte werd ze gedoopt. In 1735 kwam er een broertje bij, Martinus Wilhelm. In die jaren woonde het gezin op de Kipstraat in Rotterdam. Het gezin verhuisde in 1736 naar Middelburg, waar vader Reitz preceptor werd van de Latijnse school. In Middelburg werden nog twee broers geboren: Frederik Theodoor (1740-1791) en Karel Koenraad (1748-1810).

Te oordelen naar enkele gelegenheidsgedichten was de familie Reitz bevriend met de familie De Timmerman, onder wie Pieter, de vader van Petronella Johanna de Timmerman. Anna Maria Reitz zelf schreef een dichterlijke bijdrage aan het bundeltje Echtzangen (1752) voor Petronella’s neef Jan en diens bruid Helena Imans. Datzelfde jaar schreven Jan de Timmerman (de vader dan wel de zoon) en Anna Maria Reitz elk een gedicht voor de bundel Huwelykszangen voor het bruidspaar Johan de Munck en Johanna de Kanter. Het was een circuit van Middelburgse patriciërs en deftige Zeeuwse families. Daartoe behoorde ook de familie van Borssele, in 1757 de ontvanger van Reitz’ laatste bekende gedicht.

Volgens Nagtglas (497) zou Anna Maria Reitz nog een ‘leven van Gerardus de Wind’ uitgegeven hebben. De Wind (1685-1752) was van 1703 tot zijn dood ‘kerkleraar’ in Middelburg en zal als geleerd man zeker Anna Maria’s vader gekend hebben, die eenzelfde naam had op te houden. De heren waren bovendien vrijwel leeftijdgenoten. De bedoelde levensschets verscheen anoniem in 1753 in Bibliotheca Windiana, de catalogus van De Winds bibliotheek die na zijn dood geveild werd. Nagtglas zelf zegt in dit verband (977) dat de schets van de hand van Willem Otto Reitz was. Dit lijkt toch veel waarschijnlijker dan dat zijn twintigjarige dochter Anna Maria de auteur is geweest. De eerste opmerking van Nagtglas moet dan ook een vergissing zijn.

In september 1759 trouwde Anna Maria Reitz in Middelburg met Daniel Arnoldus Jacobi, als preceptor verbonden aan de Latijnse school waar haar vader inmiddels rector was. Volgens Nagtglas verhuisden ze later naar Goes toen Jacobi daar rector werd, maar hij wordt niet als zodanig genoemd door Fortgens. Weer later zou hij diezelfde functie bekleden in Arnhem. Daar overleed Anna Maria Reitz op 21 april 1809, in de leeftijd van 76 jaar.

Naslagwerken

Nagtglas [onder W.O. Reitz]; NNBW.

Archivalia

  • Gemeentearchief Rotterdam: DTB, Dopen inv. 1, index nr. 404, en d.d. 8-7-1732 [A.M. Reitz], d.d. 18-12-1735 [Martinus Wilhelm].

  • Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: Stamboom Bosch Reitz c.1510-1997.

Publicaties

  • ‘Roozemond. Herderinnezang’, in: Huwelijkszangen voor den heere Johan de Munck en jonkvrouwe Johanna de Kanter (Middelburg 1752) [ex. Koninklijke Bibliotheek, Den Haag, sign. 853 B 109].
  • [Huwelijksgedicht], in: Echtzangen ter bruilofte van den heere Jan de Timmerman en jongvrouwe Helena Imans (z.p. z.j. [1752]) [ex. bibliotheek Zeeuws Archief, Middelburg].
  • ‘Op de geboorte van Willem Zelandus van Borssele’, (z.p. z.j. [1757]) [ex. Zeeuws Archief, toegang 68 (Archief Fam. Van Borssele van der Hooge), inv. nr.93].

Literatuur

H.W. Fortgens, ‘De Latijnse school te Goes’, Archief van het Zeeuws Genootschap (1952/53).

Redactie

laatst gewijzigd: 26/01/2015