Roghman, Magdalena (1637-na 1669)

 
English | Nederlands

ROGHMAN, Magdalena (ged. Amsterdam 13-1-1637 – gest. na 1669), graveerster. Dochter van Hendrick Lambertsz. Roghman (1601-voor 12-1657) en Maria Savery (1598-na 11-1637). Magdalena Roghman ging op 20-4-1669 in Amsterdam in ondertrouw met Jan Roelof Heister, spraakmeester. Over kinderen uit dit huwelijk is niets bekend.

Magdalena Roghman stamde uit een Hollandse kunstenaarsfamilie, actief in Amsterdam in de zeventiende eeuw. Ze was de zuster van Geertruydt Roghman (1625-na 3-1651), graveerster, etster en tekenares, en van Roelant Roghman (1627-1692), schilder en tekenaar van landschappen en kastelen. Vader Hendrick Lambertsz. Roghman was een graveur die in 1623 trouwde met Maria Savery, dochter van de schilder en tekenaar Jacob Savery. Magdalena groeide dus op in een kunstzinnig milieu. Drie van de zes kinderen Roghman werden kunstenaar: Geertruydt, Roelant en Magdalena. Via de moeder waren ze geparenteerd aan de kunstenaarsfamilie Savery. Mogelijk werkte ze met haar broer en zus in een familiewerkplaats. In 1669 trouwde zij met Jan Roelof Heister. Zij gaf toen op dertig jaar oud te zijn, ook al was zij in 1637 gedoopt. Over haar leven kennen we geen verdere details.

Van Magdalena Roghman zijn slechts twee gravures bekend, die beide zijn opgenomen in Jan Bara, Herstelde vorst, ofte Geluckigh ongeluck  (Amsterdam 1650). De eerste is een frontispice: een toneelscène (gesigneerd ‘Magdalena Rogmans Sc:’) met een vierregelig onderschrift. De tweede is een spiegelbeeldige kopie naar een gravure van Claes Jansz. Visscher in Roemer Visscher, Sinnepoppen (1614), getiteld ‘Kruijt voor de Wilde-Woeste’ (gesigneerd ‘Magdalena Roghmans Scul’). Losse exemplaren van deze prenten bevinden zich in het Rijksprentenkabinet te Amsterdam.

Naslagwerken

Van der Aa; DoA (niet zelfst.); Lexicon Noord-Nederlandse kunstenaressen; NNBW; Petteys; Thieme (onder Geertruydt Roghman); Waller; Wurzbach.

Archivalia

Amsterdams archief: DTB, 493: 281.

Literatuur

  • Les femmes artistes. Catalogue d’une collection unique des dessins, gravures et eaux-fortes, composés ou executés par des femmes, Frederik Muller en Co ed. (Amsterdam 1884) 644-645.
  • F.W.H. Hollstein’s Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts ca. 1450-1700, dl 20, Diewke de Hoop Scheffer ed. (Amsterdam 1978) 65-66.
  • W.M.H. Hummelen, Inrichting en gebruik van het toneel in de Amsterdamse schouwburg van 1637 (Amsterdam 1967) 3, 34-35 en pl. XVIII.
  • W.Th. Kloek, De kasteeltekeningen van Roelant Roghman, dl 2 (Alphen a/d Rijn 1990) 6-14 [biografische aantekeningen van S.A.C. Dudok van Heel en M.J. Bok]
Illustratie

Boeken op een plank, door Magdalena Roghman naar Claes Jansz. Visscher, 1650 (Rijksmuseum, Amsterdam).

Auteur: Yvonne Bleyerveld

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 319

laatst gewijzigd: 13/01/2014