Schot, Francina Louise (1816-1894)

 
English | Nederlands

SCHOT, Francina Louise (geb. Rotterdam 19-12-1816 – gest. Schaarbeek, België 13-4-1894), stilleven- en portretschilderes. Dochter van Adrianus Schot Nicolaaszn. (1792-1863), apotheker, en Petronella Jongeneel (1792-1822). Francina Louise Schot trouwde op 20-3-1850 in Rotterdam met Pierre Henri Martin (1793-1882), dompteur en later directeur van de Rotterdamse Diergaarde. Uit dit huwelijk werden 2 dochters geboren.

Francina Louise Schot werd geboren als oudste van vijf kinderen in een Rotterdams apothekersgezin. Een van de kinderen – een zusje – overleed als baby, de moeder stierf toen Francina Louise vijf jaar oud was. Haar vader hertrouwde enkele jaren later met Maartje Jongeneel, de zus van haar moeder.

Francina Louise Schot, die niet uit een kunstzinnige familie kwam, is al op jonge leeftijd gaan schilderen. Het is onbekend van wie zij les heeft gehad. Op haar negentiende exposeerde zij voor het eerst op de tentoonstelling van Levende Meesters in haar woonplaats Rotterdam. Vanaf de jaren veertig exposeerde ze bijna jaarlijks. Schot maakte vooral uitbundige stillevens met bloemen, vruchten en dood wild en ook enkele portretten. De prijzen die zij voor haar schilderijen vroeg, varieerden van tachtig gulden voor een klein stilleven tot het in die tijd aanzienlijke bedrag van vierhonderd gulden voor een groter werk. In 1847 werd zij erelid van de Amsterdamse Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten.

Om inspiratie voor haar schilderijen op te doen tekende Francina Schot rond 1850 in de rozentuin van de uit Marseille afkomstige weduwnaar Pierre Henri Martin in Kralingen. Op zijn verzoek gaf zij bovendien tekenles aan zijn doofstomme nichtje. Niet veel later traden Schot en Martin in het huwelijk. Het echtpaar vestigde zich in Kralingen en kreeg twee dochters. Martin was een internationaal beroemd dompteur en werd in 1857 directeur van de Rotterdamse Diergaarde (later bekend als Blijdorp). Zodoende verhuisde het gezin naar de directeurswoning bij de dierentuin. Schot bleef schilderen en exposeren, en haar werk werd in bekende kunsttijdschriften als de Algemeene Konst- en Letterbode en De Dietsche Warande lovend besproken. In 1856 kreeg zij een prijs voor een stilleven dat zij had ingezonden naar de veertiende tentoonstelling van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij van Tuinbouw. Nadat Martin in 1866 zijn functie had neergelegd, verhuisde het echtpaar naar het naburige Overschie. Francina Schot zou alleen in 1874 nog een keer exposeren.

Enkele maanden na het overlijden van haar echtgenoot in 1892 vertrok Francina Schot naar Den Haag. Tweeënhalf jaar later verliet zij Nederland en vestigde zich in het Belgische Jumet en later in Schaarbeek, waar zij op 77-jarige leeftijd overleed. Na haar dood is Francina Louise Schot in de vergetelheid geraakt. Haar werk is voornamelijk bij particuliere verzamelaars en enkele kunsthandels te vinden.

Naslagwerken

Petteys; Scheen; Wurzbach.

Archivalia

  • Gemeentearchief Rotterdam: BS, Geboorten 1816, b193, akte nr. 2186. BS, Huwelijken 1850, a115v.
  • Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: familieadvertenties Schot; Martin.
  • Koninklijke Bibliotheek, Den Haag: brief F.L. Schot aan de Commissie voor de tentoonstelling van schilderijen te Den Haag, d.d. 4-5-1849 (sign. 133 C 13, nr. 114).

Literatuur

  • Catalogi van tentoonstellingen van Levende Meesters, gehouden in Rotterdam, Den Haag, Groningen, Amsterdam, Utrecht in de jaren 1836-1873 [ex. op Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag].
  • ‘Kunstberigten’, Algemeene Konst- en Letterbode (15-5-1858), 158.
  • M., ‘A propos van de Haagsche en Utrechtsche ten-toon-stellingen in 1861’, De Dietsche Warande 6 (1864) 155.
  • P.A. Pichot, Leven en lotgevallen van Henri Martin (Deventer 1877) 144-145.
  • W.J.L. Poelmans, ‘Nieuwsberichten uit de Rotterdamsche Courant, 1856’, Rotterdams Jaarboekje 2 (1924) 150, 154.

Illustratie

Stilleven met fazant, door Francina Louise Schot, ongedateerd (Kinsky Kunst Auktionen, Wenen).

Auteur: Hanna Klarenbeek

Biografienummer in 1001 Vrouwen: 703

laatst gewijzigd: 13/01/2014