Snap, Catharina van der (?-na 1672)

 
English | Nederlands

SNAP, Catharina van der, ook bekend als Catharina de Hen (gest. Den Haag? in of na 1672), schilderes. Zij trouwde (1) op 6‑9‑1643 in Voorschoten met Lucas de Hen (gest. na 21-10-1648/vóór 1653), wijn- en kunsthandelaar; (2) op 14-9-1653 in Loosduinen met Gerard de Witte (gest. vóór of in 1672). Uit huwelijk (1) werd 1 zoon geboren, uit (2) 1 dochter.

Catharina van der Snap was omstreeks het midden van de zeventiende eeuw werkzaam als schilderes in Den Haag. Van haar achtergrond en jeugd is niets bekend. In augustus 1643 ging zij in Den Haag in ondertrouw met Lucas de Hen, met wie zij een maand later trouwde in de gereformeerde kerk van Voorschoten. De Hen werkte als wijnkoper en kunsthandelaar en zou volgens sommige auteurs chirurgijn zijn geweest. Het echtpaar kreeg een zoon, Roeland, die op 29 juni 1644 in de Haagse Grote Kerk werd gedoopt en in 1672 nog in leven was.

Catharina van der Snap werkte als schilderes onder de naam van haar man, De Hen. In 1647 werden op de ‘venduwe’ van leden van het gilde enkele niet nader omschreven schilderijen van ‘Catrijn de Hen’ verkocht en in 1648 wordt ‘Catrina de Hen’ als lid van het Haagse Lucas-gilde genoemd. Ook in 1652 werd in Den Haag nog een werk van haar hand onder de naam De Hen verkocht. Wat voor schilderijen Catharina schilderde is niet bekend.

In 1653 hertrouwde Catharina van der Snap met de weduwnaar Gerard de Witte. Het paar kreeg een dochter, Anna Catharina, die op 14 september 1653 in de gereformeerde kerk te Loosduinen werd gedoopt. Het doopboek vermeldt dat ‘De ouders (…) op de zelfde tijd getrouwd’ zijn.

Tot nu toe werd Catharina van der Snap/de Hen in de literatuur niet als een zelfstandig kunstenares behandeld. Deze namen werden beschouwd als aliassen van de eveneens Haagse schilderes Catharina Knibbergen. Het moet hier echter om een misverstand gaan – Catharina Knibbergen zou namelijk, net als Catharina de Hen met een Gerard Witte getrouwd zijn geweest, en dat lijkt de reden te zijn waarom de twee kunstenaressen door elkaar zijn gehaald. In de ‘Knibbergen-literatuur’ wordt een niet nader omschreven document uit 1672 genoemd waarin de weduwe van Gerard de Witte wordt vermeld (vgl. Thieme). Aangezien de betreffende weduwe een 27-jarige zoon heeft, is het aannemelijk dat het hier om Catharina van der Snap gaat. Zij moet dus in of na 1672 gestorven zijn.

Naslagwerken

Lexicon Noord-Nederlandse kunstenaressen (onder Knibbergen); Petteys (Knibbergen); Thieme (Knibbergen).

Archivalia

  • Gemeentearchief Den Haag: Leggers van ondertrouw 1598-1811; Rechterlijk archief, inv. nr. 744, fol. 12vo (ondertrouw Van der Snap/De Hen 1643); Doopboek Grote Kerk, inv. nr. 2, blz. 46 (doop zoon Roeland 1644); Doopboek Loosduinse Gereformeerde kerk, inv. nr. 1, blz. 18 (huwelijk Van der Snap/De Witte; doop dochter Anna Catharina 1653).
  • RKD, Den Haag: A. Bredius, Boedelinventarissen, not. J. Kleun, Den Haag (transport op 10-4-1652 van een schilderij van Catharina de Hen).
  • www.oudsoetermeer.nl/bronnen/indexenenzregio1406-1949/1621-1812voorschotenhuw.doc (huwelijk Van der Snap/De Hen 1643)
  • Voor de stukken betreffende het Lucas-gilde zie Bredius 2 en Obreen.

Literatuur

  • F.D.O. Obreen, Archief voor Nederlandsche kunstgeschiedenis: verzameling van meerendeels onuitgegeven berichten en mededeelingen betreffende Nederlandsche schilders, plaatsnijders, beeldhouwers, bouwmeesters 3 (Rotterdam 1880-1881) 259.
  • A. Bredius, Künstler-Inventare, 2 (’s-Gravenhage 1916) 457, 499, 500; 7 (’s-Gravenhage 1921) 40.
  • E. Buijsen [e.a.], Haagse schilders in de Gouden Eeuw. Het Hoogsteder lexicon van alle schilders werkzaam in Den Haag 1600-1700 (Den Haag 1998) 321.

Auteur: Marloes Huiskamp

laatst gewijzigd: 13/01/2014