Steen, Susanna van (actief 1648-?)

 
English | Nederlands

STEEN, Susanna van (actief 1648), schilderes.

Van Eijnden en Van der Willigen melden in 1816 dat de naam Susanna van Steen en het jaartal 1648 waren gevonden op een schilderij in het bezit van mr. Hugo Gevers te Dordrecht. Het betrof een bijbelse voorstelling van Paulus en Silas in de gevangenis (Handelingen 16, 26-27). Zij schrijven verder: ‘Het stuk is naar gissing vier voet hoog tegen drie voeten breedte op doek geschilderd, en de beelden op de voorgrond hebben omtrent een voet lengte; de regelen der doorzichtkunde [: perspectief] zijn in de ordonnantie van het ruime kerkergebouw, de gewelven en pilaren wel in acht genomen, en de ongekunstelde tekening van de beelden, de krachtige uitdrukking der gemoedsbewegingen en meesterlijke behandeling van het penseel, zouden die schilderij eerder voor een werk van Hendrik van Steenwijk of zijn weduwe, dan voor het kunstgewrocht eener onbekende kunstenares doen aanzien’ (Van Eijnden en Van der Willigen, 213).

Van de vrouw van Hendrik van Steenwijck, die inderdaad de voornaam Susanna droeg, zijn enkele architectuurstukken bekend. Gelet op de beschrijving van bovengenoemd stuk en het feit dat iedere informatie over een schilderes met de naam Susanna van Steen ontbreekt, is het niet uitgesloten dat het desbetreffende schilderij inderdaad door Susanna van Steenwijck is geschilderd. In dat geval zou een deel van de signatuur zijn weggevallen. Zolang het stuk zelf niet boven water komt, laat een definitief oordeel echter op zich wachten.

Naslagwerken

Van der Aa; Van Eijnden en Van der Willigen; Immerzeel; Lexicon Noord-Nederlandse kunstenaressen;NNBW; Wurzbach (zie Susanna van Steenwijck).

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014