Vastrik, Catharina (1807-1881)

 
English | Nederlands

VASTRIK, Catharina (geb. Amsterdam 18-2-1807 – gest. Rotterdam 18-2-1881), gelegenheidsdichteres. Dochter van Hendrik Vastrik (1781-1852) en Heijltje Blok (1783-1838). Catharina Vastrik trouwde op 11-7-1855 in Rotterdam met Willem Dubbelens (1824-1910), schoenmaker. Dit huwelijk bleef kinderloos.

Catharina (Kaatje) Vastrik werd geboren als oudste dochter in een eenvoudig Amsterdams gezin. Op 25 februari 1807, een week na haar geboorte, werd ze hervormd gedoopt in de Zuiderkerk. Zij had twee jongere zusters: Helena (1809) en Marretje (1812). Kaatje Vastrik verhuisde omstreeks 1820 met haar ouders en zusters naar Rotterdam, Overschie.

In 1838 publiceerde Catharina Vastrik haar dichtbundel Heidebloempjes. Haar uitgever T.J. Wijnhoven schreef in het voorwoord dat hij haar gedichten – de eerste dateren van 1828 – had gehoord op een bijeenkomst van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen te Overschie. Hij meende dat ze ondanks hun eenvoud getuigden van talent en ‘godsdienstige geest’ en vergeleek haar met Petronella Moens en Francijntje de Boer. Catharina Vastrik schreef gedichten over eigentijdse gebeurtenissen als de cholera-epidemie, het vertrek van een kennis naar de Oost, de Belgische Opstand, de ‘Heren studenten der Leidse Hogeschool, bij hun terugkomst in het Vaderland’. Meestal lagen haar onderwerpen dicht bij huis: haar moeder, familie, vrienden, liefde, dood, verjaardagen, alles wat ‘het menselijk hart en gevoel’ behelsde. In een – ongedateerd – gedicht ‘aan mijnen ontrouwen geliefde’ schreef zij: ‘O, moorder van mijn hart! Dat mij zo schuld’loos klopt/ […] ik heb een gruwb’re slang gekoesterd in mijn harte,/ maar ’t ondier moordt mij thans met zieldoorvlijmb’re smarte,/ en spuwt zijn dood’lijk gif in mijn ‘teed’re borst’ (Heidebloempjes, 64). Juist dit gedicht werd door een recensent van Vaderlandsche Letteroefeningen (1841, 1, 396) bestempeld als te particulier, niet geschikt om aan de openbaarheid prijs te geven. Volgens hem bezaten haar gedichten weliswaar ‘het karakter van nederige eenvoudigheid’, maar waren ze te gebrekkig om er ware schoonheid in te zien. In de uitvoering was zij ‘minder dan eenvoudig’, meende hij. Een recensent van het Algemeen Letterlievend Maandschrift (1840, 1, 164-166) was ook kritisch, maar matigde zijn oordeel omdat zij ‘door handenarbeid’ moest voorzien in het onderhoud van het ouderlijk gezin (aldaar 164) – waaruit deze handenarbeid bestond, vermeldt hij niet.

In 1855 trouwde Catharina Vastrik met de Rotterdamse schoenmaker Willem Dubbelens – zij was 48 jaar oud, hij 31. Over haar verdere leven en werk is niets bekend. Catharina Vastrik overleed op 73-jarige leeftijd in Rotterdam.

Naslagwerken

Frederiks/Van den Branden.

Archivalia

  • Stadsarchief Amsterdam: DTB, Dopen 104, p. 33 [geboorte Kaatje Vastrik 18-2-1807, doop 25-2-1807].
  • Gemeentearchief Rotterdam: BS Rotterdam, Trouwen [Vastrik en Dubbelens, 11-7-1855]. BS, Overlijden, akte 547, d.d. 8-2-1881. BS Overschie, Overlijden [Heijltje Blok, 19-10-1838].

Publicaties

  • Heidebloempjes (Rotterdam 1839).
  • Armoede en weldadigheid (Rotterdam 1840).

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014