Vincentius, Anna Maria (1697-1730)

 
English | Nederlands

VINCENTIUS, Anna Maria (geb. Middelburg 18-9-1697 – gest. Middelburg 23-5-1730), dichteres. Dochter van Daniel Vincentius (1658-1734), advocaat, en Margarieta van Berckel (gest. voor 1730). Anna Maria Vincentius trouwde in 1725 in Middelburg met Johan Huijge (gest. 1758), koopman. Uit dit huwelijk werd 1 dochter geboren.

Anna Maria Vincentius was het enige kind uit het tweede huwelijk van haar vader, de advocaat Daniel Vincentius. Anna Maria had een halfbroer, Daniel (gest. 1740), die schilder zou worden in Den Haag. Zij zal thuis al als jong meisje hebben leren dichten, wellicht van haar vader die lid was van de Middelburgse rederijkerskamer. De oudheidkundige Pieter de la Ruë, die haar persoonlijk heeft gekend, schreef dat ze van jongsaf blijk had gegeven van een ‘schrandere geest’ (De la Ruë, E2r).

In 1725 trouwde Anna Maria Vincentius met de koopman Johan Huijge. Het echtpaar vestigde zich in Middelburg en kreeg een dochtertje, Margarieta Jacoba (1726/1728-1793). Anna Maria Vincentius stierf echter luttele jaren later na een korte ziekte, op 23 mei 1730. Ze werd op 27 mei begraven in de Koorkerk in Middelburg.

Na haar dood gaf Johan Huijge zijn vriend Pieter de la Ruë inzage in de gedichten die zijn vrouw tijdens haar leven in stilte had geschreven – stichtelijke en ook gelegenheidsgedichten die getuigen van diepe gelovigheid. Al in september 1730 verscheen er in Middelburg een bundel met de nagelaten gedichten van Anna Maria Vincentius, bezorgd door De la Ruë, samengevoegd met nagelaten gedichten van de in 1729 overleden, eveneens Middelburgse dichteres Anna Rethaan, bezorgd door Pieter Boddaert. Al deze namen zijn verbonden door het piëtisme en S.D. Post (121) rekent Vincentius dan ook tot de groep van Middelburgse piëtistische dichters en dichteressen, onder wie zich ook Jacoba Petronella Winckelman bevond.

Naslagwerken

Van der Aa; Frederiks/Van den Branden; Lauwerkrans; Nagtglas; NNBW; Rue I.

Archivalia

Zeeuws Archief, Middelburg: DTB-gegevens op www.zeeuwengezocht.nl.

Publicaties

Nagelatene gedichten van vrouwe Anna Rhetaan en van juffrouwe Anna Maria Vincentius (Middelburg 1730).

Literatuur

  • Pieter de la Ruë, ‘Aan den lezer’, in: Nagelatene gedichten [...] van juffrouwe Anna Maria Vincentius (Middelburg 1730), E2r-E4v.
  • S.D. Post, Pieter Boddaert en Rutger Schutte, piëtistische dichters in de achttiende eeuw (Houten 1995) 121, 123.

Redactie

laatst gewijzigd: 13/01/2014