Vri, Hendrika Margaretha de (1801-1864)

 
English | Nederlands

VRI, Hendrika Margaretha de (geb. Zwolle 23-10-1801 – gest. Zwolle 20-6-1864), boekhandelaarster. Dochter van Jan de Vri (1773-1833), boekhandelaar, en Anna Boumeester (1769-1847). Hendrika de Vri bleef ongehuwd.

De vader van Hendrika de Vri, afkomstig uit Harlingen, had zich in 1797 als boekhandelaar in de Diezerstraat in Zwolle gevestigd. Daar was hij in 1798 getrouwd met Anna Boumeester, dochter van een karveelschipper en leerlooier. Hendrika werd geboren als tweede kind in een gezin met zeven kinderen, van wie er vier op jonge leeftijd stierven. In 1820 deed ze belijdenis in de Hervormde Kerk te Zwolle. Na de dood van haar vader in 1833 zette haar moeder het goed lopende bedrijf met zes personeelsleden voort. Op haar beurt nam Hendrika na de dood van haar moeder in 1847 de boekhandel over, die inmiddels was verplaatst naar de Luttekestraat. In de jaren 1846-1848 leverde boekverkoper Tjeenk Willink tientallen Zwolsche Almanakken aan de ‘Weduwe J. de Vri’, hetgeen erop wijst dat de winkel de naam van de moeder hield. In de volkstelling van 1850 staat Hendrika de Vri vermeld als ‘winkelierster’. Ze dreef de boekhandel tot haar dood in 1864.

Archivalia

  • Historisch Centrum Overijssel, Zwolle: geboorte- en overlijdensregisters.
  • Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag: familieberichten De Vri.

Literatuur

  • ‘Aantekening betreffende geslacht De Vri’, De Nederlandsche Leeuw 48 (1930) 32, 127.
  • B.P.M. Dongelmans, Van Alkmaar tot Zwijndrecht. Alfabet van boekverkopers, drukkers en uitgevers in Noord-Nederland 1801-1850 (Amsterdam 1988) 211.
  • H. Brouwer, Lezen en schrijven in de provincie. De boeken van Zwolse boekverkopers 1777-1849 (Leiden 1995) 134.

  • ‘Geslacht Bou(w)meester’, Nederland’s Patriciaat 83 (2000-2001) 69-98.
  • J.C. Streng, Zwols biografisch woordenboek. Een draagbaar mausoleum (Hilversum 2004) 280-281.

Auteur: Inge de Wilde

laatst gewijzigd: 13/01/2014